--}}

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Osmanlı İmparatorluğu `nun Karlofça Antlaşması`yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla savaştığı ancak başarısızlıkla sonuçlanmış bir savaşlar dizisidir.

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Osmanlı İmparatorluğu `nun Karlofça Antlaşması`yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla savaştığı ancak başarısızlıkla sonuçlanmış bir savaşlar dizisidir.

Savaşı hazırlayan nedenler

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları`nda uğranılan yenilgi ve bu savaşları takiben 1699`da imzalanan Karlofça Antlaşması sonucu Mora ve Macaristan`ın kaybedilmesi Osmanlı Devleti`ni çok sarsmıştı. Ancak 1711`de Çar Büyük Petro önderliğindeki Rusya`yla yapılan Prut Savaşı`nın kazanılması Osmanlı Devleti`ni bir ölçüde cesaretlendirdi. Venediklilere kaybedilen Mora Yarımadası`nda yaşayan Ortodoks halk Katolik baskısından memnun değildi ve tekrar Osmanlı yönetimine girmeyi istiyorlardı. Osmanlılar 8 Aralık 1714 tarihinde Venedikliler`e savaş açtılar. Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa Modon, Koron ve Navarin`i alarak Mora`yı geri kazandı (22 Ağustos 1715). Avusturyalılar Osmanlıların Venediklilere karşı gösterdikleri başarıdan memnun olmadılar. Mora`nın geri alınmasını Karlofça Antlaşması`nın bir ihlali olarak saydılar. Osmanlı Devleti`nden Mora`yı Venedik Cumhuriyeti`ne geri vermesini istediler. Osmanlılar bu isteği kabul etmeyerek Avusturya`ya savaş açtılar.

Petrovaradin Savaşı

Avusturya ordusunun kumandanı Savoy Prensi Eugen 9 Temmuz 1716`da 76.000 askerlik bir ordu topladı. Osmanlılar ise Belgrad`da Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa komutasında 150.000 askerlik bir orduyla topladılar. İki ordu 5 Ağustos 1716`da bugünkü Sırbistan`ın Novi Sad kenti yakınlarında bulunan Petrovaradin`de karşılaştılar. Osmanlılar büyük bir yenilgiye uğradılar. Silahdar Damat Ali Paşa savaşta öldü. 18 Ağustos 1717 tarihinde Belgrad da Avusturya`nın eline geçti.

Pasarofça Antlaşması

Anamadde|Pasarofça Antlaşması

Yeni görev başına geçen Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış yanlısıydı. 21 Temmuz 1718 tarihinde Osmanlı Devleti, Avusturya İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti`yle günümüzde Sırbistan sınırları içinde yer alan Pasarofça kasabasında bir barış antlaşması imzamaya razı oldular. Pasarofça Antlaşması`yla Osmanlılar Belgrad ve Temeşvar`ın Banat bölgesini Avusturya`ya vermek zorunda kaldılar ama Venedik`ten Mora ve Dalmaçya kıyılarını geri aldılar.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.