1733

1733 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1733 ilgili konular

 • Lemur

  Madagaskar`ın eşsiz flora ve faunasının birincisi dünyada bir tek orda bulunan lemurlar. Ağaçlarda yaşayan tüylü büyük gözlü lemurun 28
 • Opera

  Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne eseridir. "klasik batı müzi
 • Shakespeare

  William Shakespeare, (26 Nisan 1564 (vaftiz) – 23 Nisan 1616), İngilizce'nin en büyük yazarı ve dünyanın seçkin drama yazarı kabul edilen İ
 • Martin Luther King

  Dünya genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle tanınmaktadır ve 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştır. A
 • Fiziğin tarihsel gelişimi

  Doğa olayların sorgulanmaya başlaması, yani fiziğin doğuşu, ilk uygarlıklann ortaya çıkmasıyla birlikte oldu.
 • Eyüp Sultan Camii

  Eyüp-el Ensari Hz. Muhammet'in bayraktarlığını yapmış bir şahıstı, 7 yy. Arap kuşatması esnasında burada ölmüş, İstanbul'un Türk ku
 • Frederik II

  Büyük Frederik adı ile de tanınan Prusya Kralı Frederick, 1712'de doğdu. Babası Birinci Wilhelm'in isteği ile askeri eğitim görmesine rağme
 • Sultan Birinci Mahmud

  Sultan Birinci Mahmud (1696 - 1754), 2 Ağustos 1696 günü İstanbul'da doğdu. Babası Sultan İkinci Mustafa, annesi Saliha Valide Sultan'dır. Bü
 • Baron de Tott

  Baron de Tott (1733 - 1793) François Baron de Tott, Türkiye'ye iltica eden, daha sonra Bercsenyi hafif süvari tümeniyle Fransa'ya giden ve ora
 • Polonya Veraset Savaşı

  İspanya, Sardinya ve Bavyera'nın müttefiki olan Fransa ile Rusya ve Avusturya arasındaki savaş (1733-1738). Saksonya seçici prensi ve Polonya kr