1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi, Osmanlı Devleti'nin İdadi|İdadi Mektebi adıyla, rüştiye|rüştiyelerden sonra gelen bir orta öğretim kurumu kurulmasını öngördüğü yasa.

1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, Osmanlı Devleti'nin İdadi Mektebi adıyla, rüştiyelerden sonra gelen bir orta öğretim kurumu kurulmasını öngördüğü yasa.

Nizamname ile idadilerin öğrenim süresi üç yıl olarak kabul edilmiştir. 1876 yılına kadar taşrada bir İstanbul'da dört veya beş civarında İ'dadi açılabilmiştir.

İlgili konuları ara

Yanıtlar