Versay Antlaşması (resmî adı ile: ''Alman İmparatorluğu ile Fransa Arasındaki Barışın Ön Şartları''), Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin Fransa’yı Fransa-Prusya Savaşı'nda yendikten sonra 26 Şubat 1871 tarihinde Fransa'daki Versay Sarayı'nın Aynalar Galerisi'nde imzalanan antlaşma. Antlaşmanın özgün adında "Versay" (Fransızca: ''Versailles'') sözcüğü geçmemesine rağmen, antlaşma genellikle, imzalandığı sarayın adıyla anılır.

1871 Versay Antlaşması

Versay Antlaşması (resmi adı ile: Alman İmparatorluğu ile Fransa Arasındaki Barışın Ön Şartları), Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin Fransa’yı Fransa-Prusya Savaşı'nda yendikten sonra 26 Şubat 1871 tarihinde Fransa'daki Versay Sarayı'nın Aynalar Galerisi'nde imzalanan antlaşma. Antlaşmanın özgün adında "Versay" (Fransızca: Versailles) sözcüğü geçmemesine rağmen, antlaşma genellikle, imzalandığı sarayın adıyla anılır. Üçüncü Fransa Cumhuriyeti'nden Adolphe Thiers ile Alman İmparatorluğu'ndan Otto von Bismarck, antlaşmaya imza atan temsilcilerdir. İki devlet arasında 17 Ocak 1871 tarihinde ilan edilen bırakışmanın, sabit ve üzerinde uzlaşılmış bir ön metne dökülebilmesi için bir aydan daha uzun bir süre geçmiştir. Daha sonra aynı yılın 10 Mayısında imzalanacak olan Frankfurt Antlaşması ile, Versay Antlaşması son halini almıştır. Antlaşma, Fransa'nın Kıta Avrupası'ndaki dirayetinin kırılmasının yanı sıra, birleşik bir Alman İmparatorluğu'nun kuvvetinin de artmasına yol açmıştır. ==Sonuç== Resmi olarak Almanya'nın birleşmesi ile siyasi ve idari olarak birleşik bir ulus devletin ortaya çıkması 18 Ocak 1871'de imzalanan bu antlaşma ile gerçekleşmiştir. Fransa-Prusya Savaşı sonrası Fransızların silah bırakmasının ardından, Alman devletlerinin prensleri, Prusyalı I. Wilhelm'i Alman imparatoru ilan etmek için bir araya geldi. Avusturyaız bir Almanya'nın kurulmasıyla, 1871 yılındaki siyasi ve idari birleşme, Alman sorununu Kleindeutsche Lösung (Küçük Almanya çözümü) ile çözmüş oldu. Pratikte, Almanca konuşan halkların çoğunluğunun birleşik bir devletler topluluğu altında toplanması yaklaşık yüz yıllık bir tecrübe sonunda gerçekleşmiş oldu. Yeni ulusun din, dil, sosyal ve kültürel açılardan çeşitli radikal değişimlere uğramasına sebep olan birleşme ise 1871 yılının, çok geniş çaptaki birleşme sürecinin sadece küçük bir parçası olduğu izlenimini vermektedir. Öte yandan Fransa, Almanya karşısında bu yenilgiyi kabullenemedi ve I. Dünya Savaşı’nı Orta Avrupa'daki bu güç dengesi rekabeti doğurdu. Fransızlar, intikamlarını, aynı sarayda imza edilen yeni bir antlaşmayla 1919 yılında aldılar. Ancak bu imza da rekabeti durduramadı. Almanlar, Fransızları bir kez daha bozguna uğrattılar ve teslim antlaşması yine Versay Sarayı'nda 1941 yılında imzalandı. İki ulus arasındaki nihai denge ise ancak II. Dünya Savaşı'nın sonunda, galipler ABD ile SSCB tarafından sağlanabildi. ==Kaynakça== *İngilizce, Fransızca ve Almanca Wikipedia'lardaki aynı adlı maddeler.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar