Versay Antlaşması (resmî adı ile: ''Alman İmparatorluğu ile Fransa Arasındaki Barışın Ön Şartları''), Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin Fransa’yı Fransa-Prusya Savaşı'nda yendikten sonra 26 Şubat 1871 tarihinde Fransa'daki Versay Sarayı'nın Aynalar Galerisi'nde imzalanan antlaşma. Antlaşmanın özgün adında "Versay" (Fransızca: ''Versailles'') sözcüğü geçmemesine rağmen, antlaşma genellikle, imzalandığı sarayın adıyla anılır.

1871 Versay Antlaşması hakkında detaylı bilgi

Versay Antlaşması (resmi adı ile: Alman İmparatorluğu ile Fransa Arasındaki Barışın Ön Şartları), Prusya ve diğer küçük Alman devletlerinin Fransa’yı Fransa-Prusya Savaşı'nda yendikten sonra 26 Şubat 1871 tarihinde Fransa'daki Versay Sarayı'nın Aynalar Galerisi'nde imzalanan antlaşma. Antlaşmanın özgün adında "Versay" (Fransızca: Versailles) sözcüğü geçmemesine rağmen, antlaşma genellikle, imzalandığı sarayın adıyla anılır. Üçüncü Fransa Cumhuriyeti'nden Adolphe Thiers ile Alman İmparatorluğu'ndan Otto von Bismarck, antlaşmaya imza atan temsilcilerdir. İki devlet arasında 17 Ocak 1871 tarihinde ilan edilen bırakışmanın, sabit ve üzerinde uzlaşılmış bir ön metne dökülebilmesi için bir aydan daha uzun bir süre geçmiştir. Daha sonra aynı yılın 10 Mayısında imzalanacak olan Frankfurt Antlaşması ile, Versay Antlaşması son halini almıştır. Antlaşma, Fransa'nın Kıta Avrupası'ndaki dirayetinin kırılmasının yanı sıra, birleşik bir Alman İmparatorluğu'nun kuvvetinin de artmasına yol açmıştır. ==Sonuç== Resmi olarak Almanya'nın birleşmesi ile siyasi ve idari olarak birleşik bir ulus devletin ortaya çıkması 18 Ocak 1871'de imzalanan bu antlaşma ile gerçekleşmiştir. Fransa-Prusya Savaşı sonrası Fransızların silah bırakmasının ardından, Alman devletlerinin prensleri, Prusyalı I. Wilhelm'i Alman imparatoru ilan etmek için bir araya geldi. Avusturyaız bir Almanya'nın kurulmasıyla, 1871 yılındaki siyasi ve idari birleşme, Alman sorununu Kleindeutsche Lösung (Küçük Almanya çözümü) ile çözmüş oldu. Pratikte, Almanca konuşan halkların çoğunluğunun birleşik bir devletler topluluğu altında toplanması yaklaşık yüz yıllık bir tecrübe sonunda gerçekleşmiş oldu. Yeni ulusun din, dil, sosyal ve kültürel açılardan çeşitli radikal değişimlere uğramasına sebep olan birleşme ise 1871 yılının, çok geniş çaptaki birleşme sürecinin sadece küçük bir parçası olduğu izlenimini vermektedir. Öte yandan Fransa, Almanya karşısında bu yenilgiyi kabullenemedi ve I. Dünya Savaşı’nı Orta Avrupa'daki bu güç dengesi rekabeti doğurdu. Fransızlar, intikamlarını, aynı sarayda imza edilen yeni bir antlaşmayla 1919 yılında aldılar. Ancak bu imza da rekabeti durduramadı. Almanlar, Fransızları bir kez daha bozguna uğrattılar ve teslim antlaşması yine Versay Sarayı'nda 1941 yılında imzalandı. İki ulus arasındaki nihai denge ise ancak II. Dünya Savaşı'nın sonunda, galipler ABD ile SSCB tarafından sağlanabildi. ==Kaynakça== *İngilizce, Fransızca ve Almanca Wikipedia'lardaki aynı adlı maddeler.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki 1871 Versay Antlaşması maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Versay Antlaşması

28 Haziran 1919'da imzalanan Barış Antlaşması, Alman Meclisi 9 Temmuz 1919'da, Almanya üzerinde abluka kalkmadığı ve başka yapılacak birşey olmadığı için, onayladı.

Rapollo Antlaşması

Rapollo Antlaşması, 1922 I. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği ve Almanya arasında imzalanan dostluk antlaşması. Savaşın sonunda yapılan antlaşmalar, iki savaş arası dönemin özelliklerine bir ölçüde biçim verdi. Almanya'ya imzalattırılan Versay Antlaşması, ...

Versailles Barış Antlaşması

Versailles (Versay) Barış Antlaşması, 1919 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmıştır. 440 maddelik antlaşma ile Almanya, Alsace-Loraine ve Saar bölgelerini Fransa'ya bıraktı. Ancak Saar bölgesinde 15 yıl sonra plebisit yapılacak, hangi devlete bağlanacağı kesin olarak o zaman ...

Versailles Antlaşması

Versailles (Versay) Barış Antlaşması 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanmıştır. 440 maddelik antlaşma ile Almanya, Alsace-Loraine ve Saar bölgelerini Fransa'ya bıraktı. Ancak Saar bölgesinde 15 yıl sonra plebisit yapılacak, hangi devlete bağlanacağı kesin olarak o zaman ...

Locarno Antlaşması

Locarno Antlaşması, 1 Aralık 1925`te, Londra`da imzalandı.

Münih Antlaşması (1938)

Münih Antlaşması, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya arasında Çekoslovakya`nın Südet bölgesinin Almanya`ya verilmesini öngören 29 Eylül 1938 tarihli antlaşmadır.

St. Germain Antlaşması

St. Germain Antlaşması, 10 Eylül 1919 tarihinde İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında imzalanan ve I. Dünya Savaşı`nın ardından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarının yeniden düzenlenmesini deklare eden antlaşmadır.

Saint-Germain Antlaşması

Saint-Germain Çatışması (Fransızca: Traité de Saint-Germain-en-Laye), 10 Eylül 1919 tarihinde İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında imzalanan ve I. Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarının yeniden düzenlenmesini açıklayan antlaşmadır.

Washington Denizcilik Antlaşması

Washington Deniz Antlaşması veya Beş Güç Antlaşması, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Japon İmparatorluğu, Üçüncü Fransa Cumhuriyeti ve İtalya Krallığı devletleri arasında donanma hakkında Washington Konferansı'nda imzalanmış bir antlaşmadır. İmza tarihi 6 ...

Versay Barış Antlaşması

28 Haziran 1919'da imzalanan Barış Antlaşması, Alman Meclisi 9 Temmuz 1919'da, Almanya üzerinde abluka kalkmadığı ve başka yapılacak birşey olmadığı için, onayladı.

Ankara Antlaşması

Ankara Antlaşması, 1964 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak üyelik statüsü kuran andlaşma.

Triyanon Antlaşması

Triyanon Antlaşması müttefikler ve ilgili ülkelerle Macaristan arasında Versay'da ki görkemli Trianon Sarayı'nda imzalandı. I. Dünya Savaşı'ndan önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu iken, savaş sonunda Avusturya'dan ayrılan Macaristan savaşın sorumlusu olarak kabul edildi. Bu ...