12. ABD Nüfus Sayımı 1 Haziran 1900 tarihinde ABD Nüfus Dairesi tarafından gerçekleştirilen nüfus sayımıdır. Sayım sonuçları 1890'da 62.979.766 olan Birleşik Devletler nüfusunun %21'lik artışla 76.212.168'e ulaştığını göstermektedir.

1900 ABD Nüfus Sayımı

12. ABD Nüfus Sayımı 1 Haziran 1900 tarihinde ABD Nüfus Dairesi tarafından gerçekleştirilen nüfus sayımıdır. Sayım sonuçları 1890'da 62.979.766 olan Birleşik Devletler nüfusunun %21'lik artışla 76.212.168'e ulaştığını göstermektedir. == Sorular == 1900 nüfus sayımı şu bilgileri toplamıştır:: * adres * ad * aile reisine yakınlık derecesi * cinsiyet * ırk * yaş, doğum ayı ve yılı * medeni durum (evliler için evlilik tarihi) * toplam ve yaşayan çocuk sayısı * doğum yeri (ABD dışında doğanlar için göç tarihi) * meslek * tatil ayları * eğitim durumu * İngilizce yeterliği * çiftlik sahibi olup olmama * evin mülkiyet durumu (ev kişiye aitse tutsat kapsamında olup olmadığı) == Dış bağlantılar == * ABD Nüfus Sayımı verileri

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar