1900 Yılındaki Bağımsız Devletler Listesi

1900 yılındaki bağımsız devletler listesi, 1900 yılında bağımsız olan devletlerin bir listesidir.

1900 yılındaki bağımsız devletler listesi, 1900 yılında bağımsız olan devletlerin bir listesidir. Egemen devletler A * ' -

A

ceh

S

ultanlığı *
' -

A

cre

C

umhuriyeti (25

N

isan'a kadar)
* ''' -

A

lman

İ

mparatorluğu *

A

ndorra
-

A

ndorra

P

rensliği *

A

rjantin
-

A

rjantin

C

umhuriyeti *

A

ro

K

onfederasyonu
*

A

vusturya-

M

acaristan
-

A

vusturya-

M

acaristan

İ

mparatorluğu

B

* ''
' -

B

eyhan

E

mirliği *

B

elçika
-

B

elçika

K

rallığı *

B

hutan
*

B

olivya
-

B

olivya

C

umhuriyeti *

B

rezilya
-

B

rezilya

B

irleşik

E

yaletleri

C

umhuriyeti

C

* Çampasak - Çampasak

K

rallığı * Şili - Şili

C

umhuriyeti * ''' -

B

üyük Qing

İ

mparatorluğu *

K

olombiya
-

K

olombiya

C

umhuriyeti * ''
' - Özgür

K

ongo

D

evleti * ''' -

K

osta

R

ika

C

umhuriyeti

D

*

D

animarka
-

D

animarka

K

rallığı * ''
' -

D

ala

E

mirliği *

D

ominik

C

umhuriyeti

E

*

E

kvador
-

E

kvador

C

umhuriyeti * ' -

E

l

S

alvador

C

umhuriyeti *
' -

E

tiyopya

İ

mparatorluğu

F

*

F

as
-

F

as

K

rallığı *

F

ransa
-

F

ransa

C

umhuriyeti

G

* -

G

uatemala

C

umhuriyeti

H

* ''
' -

H

a'il

E

imrliği *

H

aiti
-

H

aiti

C

umhuriyeti * ' -

H

onduras

C

umhuriyeti

İ

*
' -

İ

talya

K

rallığı

J

* ''' -

J

apon

İ

mparatorluğu

K

*

K

anada -

K

anada

D

ominyonu * ''
' -

K

ano

E

mirliği * ' -

K

aradağ

P

rensliği *
' -

B

üyük

K

ore

İ

mparatorluğu *

K

uba
-

K

uba

K

rallığı (1900 yılında yıkıldı)

L

*

L

iberya
-

L

iberya

C

umhuriyeti *

L

ihtenştayn
-

L

ihtenştayn

P

rensliği *

L

üksemburg
-

L

üksemburg

B

üyük

D

ükalığı

M

* ' -

B

irleşik

M

eksika

D

evletleri *
' -

M

onako

P

rensliği

N

* ''' -

H

ollanda

K

rallığı *

N

ikaragua
-

N

ikaragua

C

umhuriyeti

O

* ''
' - Özgür

O

range

D

evleti

C

umhuriyeti * ' -

O

smanlı

İ

mparatorluğu

P

*
' -

P

araguay

C

umhuriyeti *

İ

ran
-

İ

ran
* ''' -

P

eru

C

umhuriyeti *

P

ortekiz
-

P

ortekiz

K

rallığı

R

* ''
' -

R

omanya

K

rallığı * ''' -

R

usya

İ

mparatorluğu

S

*

S

amoa
-

S

amoa

K

rallığı (1

M

art'a kadar)
* ''
' -

M

ost

S

erene

R

epublic of

S

an

M

arino * ' -

S

ırbistan

K

rallığı *
' -

S

iyam

K

rallığı *

S

okoto
-

S

okoto

C

aliphate * ''
' *

S

pain
-

İ

spanya

K

rallığı *

S

vaziland
-

S

vaziland

K

rallığı *

İ

sveç-

N

orveç
(

K

işisel birlik)
** -

N

orveç

K

rallığı ** -

İ

sveç

K

rallığı * ''' -

İ

sviçre

K

onfederasyonu

T

*

T

avolara
-

T

avolara

K

rallığı * ''
' -

T

onga

K

rallığı (18

M

ayıs'a kadar)
*

T

oro
-

T

oro

K

rallığı(26

H

aziran'a kadar)
*

T

ui

M

anuʻa
-

T

ui

M

anuʻa

İ

mparatorluğu (17 Şubat'a kadar)

U

* ' -

B

irleşik

K

rallık *
' -

A

B

D

* ''' -

D

oğu

U

ruguay

C

umhuriyeti

V

*

V

aday
-

V

aday

K

rallığı * ''
' -

B

alhaf

V

ahidi

S

ultanlığı * ' -

H

aban

V

ahidi

S

ultanlığı *
' -

V

enezula

B

irleşik

D

evletleri

Y

*

Y

ukarı

A

vlaki

S

ultanlığı
*

Y

ukarı

A

vlaki Şeyhliği
*

Y

ukarı

Y

afa

S

ultanlığı
* ' -

Y

unanistan

K

rallığı

K

aynaklar

V

ikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1900 Yılındaki Bağımsız Devletler Listesi ilgili konular