1908 Devrimi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Georgi Plehanov
6 yıl önce

sosyal yurtsever olmakla suçlandı. 1917 Şubat Devrimi'nin ardından Rusya'ya döndü. Bolşeviklerin 1917 Ekim Devrimi ile iktidarı ele geçirmesiyle ortaya çıkan...

Georgi Plehanov, 11 Aralık, 1856, 1889, 1891, 1895, 1896, 1897, 1908, 1918, 30 Mayıs
Rus Türkistanı
6 yıl önce

yılların başlarında Ruslar tarafından ele geçirilmesi ile kurulmuş, Ekim Devrimi sonucunda 1918 yılında Rus İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla sona ermiştir...

Aleksandr Blok
3 yıl önce

(1904-1908) - (Rusça: Разные стихотворения) Şehir (1904-1908) - (Rusça: Город) Kar Maskesi (1907) - (Rusça: Снежная маска) Fayna (1906 - 1908) - (Rusça:...

Aleksandr Blok, 16 Kasım, 1880, 1907, 1921, 7 Ağustos, Ataol Behramoğlu, Dimitri Mendeleyev, Moskova, Petersburg, Petrograd
Haydarpaşa Garı
3 yıl önce

devredilmiştir. Medyayı oynat Devrin Osmanlı padişahı II. Abdülhamid döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmış ve 19 Ağustos 1908 tarihinde hizmete girmiştir...

Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa Garı
Silah Taciri
3 yıl önce

Bey'in 1908 tarihli tablosu. Ankara Resim Heykel Müzesi’nde yer almaktadır. Kendisini (iki kişi olarak) ve oğlunu bir arada daha eski bir devrin giysileri...

Serçeler, Orhaneli
6 yıl önce

Mahallenin, H 937/M 1530 tarihli Muhasebe defterinde kaydı bulunmamaktadır. 1908 Salnamesindeki mülki taksimat ile 1925 tarihli Yunan Fecayii köyler listesinde...

Serçeler, Orhaneli, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Bursa
Bolşevizm
3 yıl önce

gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği'ni kuracaklardır. Polis baskısı...

Mehmet Ali Aybar
3 yıl önce

Partisi'nin (TİP) eski lideri ve Sosyalist Devrim Partisi'nin (SDP) kurucu genel başkanıydı. 5 Ekim 1908'de Hüseyin Hüsnü Paşa'nın büyük oğlu Yarbay...

Mehmet Ali Aybar, 10 Temmuz, 1908, 1995, 5 Ekim, Galatasaray Lisesi, Russell Mahkemesi, Sovyetler Birliği, Türkiye İşçi Partisi, TİP, Çekoslovakya