1924 Anayasası

TBMM'nin 1921 tarihli ilk anayasası sadece 3 yıl yürürlükte kalabildi. Gelişmelerin gerisinde kalmış ve önemli eksiklikleri vardı, yetersizdi. Bütünüyle bir yeni anayasa hazırlıklarına girişildi. Cumhuriyet döneminin anayasası, 20 Nisan 1924'de TBMM'de büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yeni anayasa, cumhuriyet rejimi içinde güçler birliği esasına dayandırıldı.105 maddeden oluşmuştu.1924 Anayasası, Türk siyasî yaşamının gelişmesinde önemli rol oynadı. Siyasî partilerin kurulmasına ve dolayısıyla

TBMM'nin 1921 tarihli ilk anayasası sadece 3 yıl yürürlükte kalabildi. Gelişmelerin gerisinde kalmış ve önemli eksiklikleri vardı, yetersizdi. Bütünüyle bir yeni anayasa hazırlıklarına girişildi. Cumhuriyet döneminin anayasası, 20 Nisan 1924'de TBMM'de büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yeni anayasa, cumhuriyet rejimi içinde güçler birliği esasına dayandırıldı.105 maddeden oluşmuştu.1924 Anayasası, Türk siyasi yaşamının gelişmesinde önemli rol oynadı. Siyasi partilerin kurulmasına ve dolayısıyla demokrasiye açıktı. Klasik hak ve özgürlüklere yer veriyordu. Ancak, bunların korunmasına ilişkin düzenlemeler yine yoktu. Ayrıca, ekonomik ve sosyal haklar da Anayasada bulunmuyordu. Bu konuda tek güvence, egemenliğin sadece TBMM tarafından kullanılmasıydı. TBMM'nin üstünlüğü, tıpkı 1921 Anayasasında olduğu gibi sarsılmaz bir durumdaydı.

Yasaların, Anayasaya aykırılığını önleyecek, denetleyecek mekanizmalar bulunmuyordu. 1928, 1934 ve 1937 yıllarında yapılan değişikliklerle 1924 Anayasasına başka bazı temel ilkeler getirildi.10 Nisan 1928 değişikliği, Devlete laik bir karakter verdi. 5 Aralık 1934 tarihli değişiklikle, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tam olarak tanındı. 5 Şubat 1937 değişikliği ise, Devletin "cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkilapçı" niteliklerini belirliyordu.

1924 Anayasası eksiklik ve değişiklikleri ile, Türk Anayasa tarihinin en uzun ömürlü metni oldu. Tam ve kesintisiz olarak, 36 yıl yürürlükte kaldı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1924 Anayasası ilgili konular

 • 1924 Anayasası

  TBMM'nin 1921 tarihli ilk anayasası sadece 3 yıl yürürlükte kalabildi. Gelişmelerin gerisinde kalmış ve önemli eksiklikleri vardı, yetersizd
 • 1924 Anayasası maddeleri

  1924 ANAYASASIBİRİNCİ BÖLÜMEsas HükümlerMadde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halk
 • Anayasa Mahkemesi tarihçesi

  Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası’yla kurulmuştur. Türk siyasal sistemini inceleyenler, 1961 Anayasası’nın yasama işlemle
 • Orhan Aldıkaçtı

  Orhan Aldıkaçtı, (1924 - 2006) Türk anayasa hukukçusu.1924 yılında Samsun`da dünyaya gelen Orhan Aldıkaçtı; 1943`te Galatasaray Lisesi`ni b
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1921)

  1921 Anayasası, TBMM`nin kabul ettiği ilk anayasadır. Birkaç önemli değişiklikle (1923`te birinci maddeye devlet biçiminin cumhuriyet olduğu
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1924)

  20 Nisan 1924`te yürürlüğe giren 1924 Anayasası 1921 Anayasası`nı yürürlükten kaldırmıştır. Birkaç önemli değişiklikle (Altı ilkeni
 • Yetki genişliği

  Yetki genişliği, merkezdeki toplanmış yetkilerin bir bölümünün, yine merkezin denetimi altında, merkezdeki ve taşradaki bazı yüksek görev
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

  Anayasa Mahkemesi, 1960 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan 1961 Anayasası`yla kurulmuştur. Amaçlanan ve umulan, Anayasa Mahkemesi`nin Anayas
 • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasası

  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasası aşağıdaki anayasalardan bir tanesini anlatmaktadır:
1924 Anayasası
1924 Anayasası