Başbakan : Alain Juppé

2. Alain Juppé Hükümeti

Başbakan : Alain Juppé === Bakanlar === * Mühürdar, Adalet Bakanı : Jacques Toubon * Milli Eğitim, Yükseköğretim ve Bilim : François Bayrou * Savunma Bakanı : Charles Millon * Donanım, Konut, Ulaştırma ve Turizm Bakanı : Bernard Pons * Dışişleri Bakanı : Hervé de Charette * Çalışma, Sosyal İşler Bakanı : Jacques Barrot * İçişleri Bakanı : Jean-Louis Debré * Maliye ve Ekonomi Bakanı : Jean Arthuis * Parlamento ile İlişkiler Bakanı : Roger Romani * Çevre Bakanı : Corinne Lepage * Kültür Bakanı : Philippe Douste-Blazy * Sanayi, Posta ve Telekomünikasyon Bakanı : Franck Borotra * Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı : Philippe Vasseur * Fiziki Planlama, Şehir ve Uyum Bakanı : Jean-Claude Gaudin * Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ticaret ve Zanaat Bakanı : Jean-Pierre Raffarin * Kamu Hizmeti, Devlet Reformu ve Yerelleşme Bakanı : Dominique Perben === Yardımcı Bakanlar === * Başbakan nezdinde, Gaziler ve Savaş Kurbanlarından sorumlu Bakan : Pierre Pasquini * Başbakan nezdinde, Denizaşırı İllerden sorumlu Bakan : Jean-Jacques de Peretti * Başbakan nezdinde, Gençlik ve Spordan sorumlu Bakan : Guy Drut * Donanım, Konut, Ulaştırma ve Turizm Bakanı nezdinde, Konuttan sorumlu Bakan : Pierre-André Périssol * Dışişleri Bakanı nezdinde, İşbirliğinden sorumlu Bakan : Jacques Godfrain * Dışişleri Bakanı nezdinde, Avrupa İşlerinden sorumlu Bakan : Michel Barnier * Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı nezdinde, İstihdamdan sorumlu Bakan : Anne-Marie Couderc * Maliye ve Ekonomi Bakanı nezdinde, Bütçeden sorumlu Bakan, Hükümet Sözcüsü : Alain Lamassoure * Maliye ve Ekonomi Bakanı nezdinde, Maliye ve Dış Ticaretten sorumlu Bakan : Yves Galland * Sanayi, Posta ve Telekomünikasyon Bakanı nezdinde, Posta, Telekomünikasyon ve Uzaydan sorumlu Bakan : François Fillon * Fiziki Planlama, Şehir ve Uyum Bakanı nezdinde, Şehir ve Uyumdan sorumlu Bakan : Éric Raoult

Devlet Sekreterleri

* Başbakan nezdinde, Acil İnsani Hareketten sorumlu Devlet Sekreteri : Xavier Emmanuelli * Milli Eğitim, Yükseköğretim ve Bilim Bakanı nezdinde, Bilimden sorumlu Devlet Sekreteri : François d'Aubert * Donanım, Konut, Ulaştırma ve Turizm Bakanı nezdinde, Ulaştırmadan sorumlu Devlet Sekreteri : Anne-Marie Idrac * Dışişleri Bakanı nezdinde, Frankofoniden sorumlu Devlet Sekreteri : Margie Sudre * Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı nezdinde, Sağlık ve Sosyal Güvenlikten sorumlu Devlet Sekreteri : Hervé Gaymard

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar