31.Dün Bugün Yarın:İdeolojiler 4

İdeolojiler 4.

Doğu Batı adlı düşünce dergisinin Şubat 2005'te yayınlanan 31. sayısı İdeolojiler serisinin 4. ve son sayısı. Bu sayı ile Doğu Batı dergisinin yayın hayatı boyunca çıkardığı en uzun soluklu seri de nihayete ermiş oluyor. Toplam dört sayıdan oluşan ve bir yıl süren Dün Bugün Yarın: İdeolojiler serisi 1108 sayfa tutmuş, bu seride 53 yazarın 50 makalesine yer verilmiş ve 60 resim ve gravür kullanılmıştır. Halil İnalcık bu seride en fazla makalesi yayınlanan yazar olmuştur.

Son Sayı olan İdeolojiler 4' te ise söz tarihçilere bırakılmıştır. Halil İnalıcık Helenizm, Megali İdea ve bunların karşında Türkiye'yi işlemiş, Denktaş'tan alıntı yaparakTürkler, Haçlı Avrupasının yanında insan haklarına inanan bir Avrupa olduğuna hala inanmaktadır demiş ve bu sayıda ki diğer makalesinde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini konu almıştır. Üniversite Reformu, Kadro Dergisi, İslam gibi konuların yanında, İsmail Bey Gaspıralı konu edilmiş ve Murat Belge ile yapılan bir röportaja yer verilmiştir.

İdeolojiler serisinin sona erdiği bu sayıda yazıları yayınlanan yazarlar ve makalelerinin isimleri şunlardır;

Takdim 1

Takdim 2  • Şerif Mardin; Operasyonel Kodlarda Süreklilik, Kırılma ve Yeniden İnşa: Dün ve Bugün Türk İslami İstisnacılığı


Takdim 3  • M.Şükrü Hanioğlu; II.Meşrutiye Dönemi 'Garpçılığı'nın Kavramsallaştırılmasındaki Üç Temel Sorun Üzerine Not


Avrupa'yı Yeniden Düşünmek

İslam

Röportaj

Dilde, Fikirde, İşde Birlik

Arka Plan  • Cevat Özyurt; Milletleşme Sürecinde Ziya Gökalp'ın Medeniyet Arayışı
  • H. Emre Bağce; İbni Haldun'un İdeoloji Kuramı: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme
  • Mustafa Oral; 1933 Üniversite Reformu ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi


Sol Portreler  • Gökhan Karsan; Eski Tüfek Bir Sosyalistte Milliyetçilik Sosyalizm İkilemi MDD ve Mihri Belli
  • Ergün Yıldırım; Bir Sol Milliyetçi İdeoloji Modeli: Kadro Dergisi


Okuma Parçası

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar