4. Dönem

Hasan Refet Canıtez

Hasan Refet Canıtez, çeşitli mülki amirliklerden sonra, Osmanlı Meclisi Mebusan'ında iki dönem, TBMM'de 6 dönem milletvekilliği ve 1924 yılı içinde bakanlık yapmış idareci ve siyaset adamıdır. 1880'de Bursa'da doğdu.

FK Comae Berenices değişenleri

FK Comae Berenices değişenleri hızlı dönen dev yıldızlardır ve ışık değişimleri, yüzey parlaklık dağılımlarının tekdüze olmamasından kaynaklanmaktadır. Yüzey parlaklık dağılımını tekdüzelikten saptıran temel etki soğuk, güneş benzeri fotosferik lekelerdir...

İsmail Safa Özler

İsmail Safa Özler (d. 1885, Adana - ö.

Hilmi Uran

Hilmi Uran, T.B.M.M. 3. Dönem`den itibaren altı dönem milletvekilliği yapmış, öncesinde Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)`nda mebus olarak bulunmuş, çeşitli hükümetlerde Nafia (Bayındırlık), Adalet ve Dahiliye (İçişleri) bakanlıkları yapmış Türk siyase...

Şakir Kesebir

Şakir Kesebir, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)`nda ve 2. Dönem`den itibaren dört dönem T.B.M.M.`de milletvekilliği, Ekonomi ve Tarım bakanlıkları yapmış Türk siyasetçidir.

Irak Ulusal Müzesi

Mezopotamya medeniyetinin en önemli eski eser merkezlerinden sayılan Bağdat Müzesi'nde dünya kültürü için büyük önem taşıyan 5 bin yıllık geçmişi olan bir kültür hazinesi yok oluyor. Amerika'nın Bağdat'a girmesinin ardından yağmalanan eserlerin akıbetini...

Klasik müzik bestecileri listesi

Ortaçağ bestecileri listesi

İstanbul tarihi

Sait Bilgiç

Sait Bilgiç, IX., X.ve XI. Dönem Isparta Milletvekilliği yapmıştır.

Cengiz Altınkaya

Cengiz Altınkaya T.B.M.M.`de 4 dönem ANAP Aydın milletvekilliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapmış bir Türk siyasetçidir.