4. Ordu (Sscb)

Kısaca: 4. Ordu (Rusça: 4-я армия), SSCB'nin Kızıl Ordu'suna bağlı ordu. ...devamı ☟

4. Ordu (Rusça: 4-я армия), SSCB'nin Kızıl Ordu'suna bağlı ordu.

II. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde ve Soğuk Savaş sırasında Kafkasya'da hizmet etmiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra lağvedilmiş ve komuta altındaki tümenler Rusya'ya çekilip feshedilmişlerdir.

II. Dünya Savaşı

Kuruluş ve Polonya Seferi4. Ordu Ağustos 1939'da Beyaz Rusya Özel Askeri Bölgesi'nde Bobruisk Ordular Grubu'ndan bağımsız ordu olarak kurulmuştur. Eylül 1939'da 4. Ordu, ileriki yıllarda Stalingrad'ın savuncusu olarak Sovyetler Birliği Mareşalliğine kadar yükselecek olan Vasiliy Çuykov komutasında Polonya Seferine katılmıştır.

Barbarossa22 Haziran 1941'de başlatılan Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne karşı saldırısında, komuta altındaki 28. Piyade Kolordusu (6. Piyade Tümeni ve 42. Piyade Tümeni), 14. Mekanize Kolordu, 49. ve 75. piyade tümenleri ve 62. Müstahkem Tümeni ile Batı Cephesi'ne katılmıştır. 1941 yılın ilk aylarında Batı Cephesi komutanı Orgeneral (Polkovnik) Dmitriy Grigoreviç Pavlov 4. Ordu'nun bazı birliklerini konuşlandırmaya karar vermiştir. Bu yüzden 12. Piyade Tümeni Brest'e ve 14. Mekanize Kolordu karargahı Kobrin'e kaydırılmışlardır. Erickson'un değişine göre, '4. Ordu aynı anda rezerve ve ikinci basamaktan yoksun bırakılmıştır' 4. Ordu Bug Nehri karşısında Alman 4. Ordu (oniki piyade tümeni ve bir süvari tümeni) ve 2. Panzer Grubu konuşlandırılmışlardır. 10 Haziran'da ordu komutanı Tümgeneral A. A. Horobkov bazı birimleri zorluklarla karşı karşıya olduğunu öğrenmiştir. Örneğin 14. Mekanize Kolordu komutanı Tümgeneral S. İ. Oborin, kendi askerlerinin yarısından fazlasının eğitim görmeden askere alındığı, topçu birliklerinin mermisiz topları aldığı ve kolordunun dörtte birinin hereketini sağlayabilecek kamyonu bile olmayıp geri kalanların yaya yürümek zorunda kaldığını vurgulamıştır.

Tihvin Savunması1941 yılının Ekim - Aralık aylarında Tihvin'deki savunma ve saldırıya katışmıştır. 17 Aralık 1941'de Volhov Cephesi'ne ayrılmıştır. Ocak 1942 ile Kasım 1943 arasında Volhov ve Leningrad cephelerinde cephe arkası hizmetleriyle de meşgul olmuştur. Doğu Cephesi'nin diğer kesimleriyle farklı olarak kuzey kesiminde Kızıl Ordu 1943'e kadar kayda değer toprakları geri alamamıştır.

İkinci kuruluş4. Ordu Kasım 1943'te lağvedilmiş ve Ocak 1944'te Transkafkasya Askeri Bölgesi'nin bir kolu olarak tekrar kurulmuştur. Yeni kurulan 4. Ordu'nun kurmayları, 34. Ordu'nun kurmaylarından ibaretti. Ordu 1921 İran-Sovyet Antlaşması gereğince Ağustos 1945'e kadar İran'da görevlendirilmiştir.

Şubat 1944'te, 4. Ordu şu birimlerden teşkil edilmektetydi:
  • HQ, 58. Kolordu (68. Dağ Tümeni, 75. Piyade Tümeni, 89. Piyade Tümeni, 90. Piyade Tugayı)
  • HQ, 15. Süvari Kolordusu (1., 23. ve 39. süvari tümenleri, 1595. Tanksavar Alayı, 15. Bağımsız Tanksavar Taburu, 17. Havan Taburu)
  • 28. Uçaksavar Takımı
  • 492. Saldırı Uçuş Alayı
  • 167. Avcu Uçuş Alayı


KomutanlarSavaş sonrası

II. Dünya Savaşı sonrasından Sovyetler Birliği'nin dağılması'na kadar 4. Ordu Transkafkasya Askeri Bölgesi içinde Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne yerleştirilmiştir. Karargahı Bakü'de olup 1946'da ordu İran'dan geldikten sonra Bakü Askeri Bölgesi kaldırılmıştır. 1940'lı yılların sonlarına doğru Bakü bölgesinde bulunan aşağıdaki listede gösterilen tümenlerin çoğu 4. Ordu'ya katılmıştır. Savaş dönemindeki bu tümenler arasında, 1980'li yılların sonlarına doğru sadece Sovyetler Birlliği Mareşali F. İ. Tolbuhin adı verilen 60. Motorize Piyade Tümeni (296., sonraki 6. Piyade Tümeni) kalmıştır.

Soğuk Savaşı döneminde muharebe düzeni1980'li yılların son döneminde 4. Birleşik Ordu şu birliklerden teşkil edilmekteydi:
  • V.I. Feskov, K.A. Kalashnikov, V.I. Golikov, The Soviet Army in the Years of the Cold War 1945-91, Tomsk University Publishing House, Tomsk, 1994
  • German Wikipedia
  • see also http://samsv.narod.ru/Arm/a04/arm.html


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.