Her konudan bir hadis alınarak veya belli bir konuda meydana getirilmiş eserlerdir. Buna temel olan hadis ise şudur: "Kim kırk hadis ezberlerse, Allah onu fakihler ve alimler topluluğuyla diriltir" (Keşfulhafa, 2:246). 40 rakamının literatürde özel bir yeri vardır: İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında resul olmuş, Musa peygamber 40 gün dağda beklemiş, 40 yıl çölde kalmış, ilk müslümanlar 40`a ulaşınca açıktan ibadete başlamış, halvette 40 gün beklenmiş, zekat 4...

40 Hadis hakkında detaylı bilgi

Her konudan bir hadis alınarak veya belli bir konuda meydana getirilmiş eserlerdir. Buna temel olan hadis ise şudur: "Kim kırk hadis ezberlerse, Allah onu fakihler ve alimler topluluğuyla diriltir" (Keşfulhafa, 2:246). 40 rakamının literatürde özel bir yeri vardır: İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında resul olmuş, Musa peygamber 40 gün dağda beklemiş, 40 yıl çölde kalmış, ilk müslümanlar 40`a ulaşınca açıktan ibadete başlamış, halvette 40 gün beklenmiş, zekat 40 üzerinden verilmiş, evliyaya 40lar denilmiştir.

Hadis-i erbain (kırk) de denilir. En bilinenleri Abdullah b. Mübarek, Nevevi, Kuşeyri, Taftazani, Süyuti, Aliyyülkari`nin eserleridir. 40 hadis kitaplarında en fazla yer alan hadisler (sadeleştirilmiştir):

1-Hikmetin başı Allah korkusudur. 2-İbadetin efdali devamlı olandır. 3-Güzel söz sadakadır. 4-Namaz dinin direğidir. 5-Oruç tut sıhhat bul. 6-Din, nasihattir. 7-İslam, güzel ahlaktır. 8-Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 9-Kolaylaştırınız güçleçtirmeyiniz. 10-Utanmadıktan sonra dilediğini yap. 11-Hayra vesile olan yapan gibidir. 12-Mümin iki defa aldatılmaz. 13-Kötülüklere güç yetirme elle, dille, buğz iledir. 14-İki göze ateş değmez: Ağlayan göz, nöbetçi göz. 15-Zarar ve zarara zarar yoktur. 16-Kendi için istediğini kardeşin için de istemedikçe iman etmiş olmazsın. 17-Müslüman müslümanın kardeşidir. 18-Müslüman, insanlara elinden ve dilinden emin olandır. 19-Müslüman müslümana üç günden fazla darılmaz. 20-Mümin kardeşinle münakaşa etme, şaka yapma, veremeyeceğin söz verme. 21-Tebessüm sadakadır. 22-Allah dışınıza değil kalbinize bakar. 23-Allah`ın rıza ve öfkesi ana babadadır. 24-Mazlumun, misafirin, babanın duası kabul edilir. 25-Küçüğe merhamet, büyüğe saygı göstermeyen bizden değildir. 26-7 şey helak eder: Şirk, sihir, katl, faiz, yetim malı, savaştan kaçış, mümin kadına iftira. 27-Komşuna eziyet etme. 28-Herkes hata eder, tövbe eden en hayırlıdır. 29-Bizi aldatan bizden değildir. 30-Söz taşıyanlar cennete giremez. 31-İşçiye ücretini teri kurumadan veriniz. 32-Dua müminin silahıdır. 33-Önce selam, sonra kelam. 34-İçki kötülüklerin anasıdır. 35-Gözlerin zinası bakmaktır. 36-Kişi, arkadaşının dini üzeredir. 37-Mazlumun duasından sakının. 38-Sadaka cehennemden kurtarır. 39-Rüşvet alan ve veren cehennemdedir. 40-Özürsüz 3 cuma terk etmeyiniz.Kaynaklar

Ahmed Naim, ``40 Hadis``, 1967. Hasan Basri Çantay, ``40 Hadis``, 1962. Kültür Bakanlığı, ``40 Hadis``, 1977. İsmail Türüt, ``40 Hadis``, 2007

Dış bağlantılar

[1] [2]Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki 40 Hadis maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Hadis

Hz. Muhammed’in (SAV) değişik olaylar ve problemler karşısında inananları aydınlatmak, Kuranın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünü.

Kırk Hadis

Belli bir konu çerçevesinde toplanmış 40 hadisten oluşan yapıtlara verilen isimdir. Hadis-i erbain ya da erbaun olarak da bilinir. Hadislerin belli başlı konuları Kur�an�ın erdemleri, İslamın şartları, Hazreti Muhammed ve sahabesi, zikir, dua, salat ve selam, ziyaret, ...

İmam Hadis

İmam Mansur`dan sonra Çeçen-İnguşya`yı Rusların işgal ettiğini anlayabiliriz. Fakat Çeçen-İnguşya halkının günümüze kadar tarihine baktığımız zaman, Rusların bu bölgede hiç te rahat ettikleri söylenemez. Zira Çeçen-İnguşlar her fırsatta bağımsızlığın ...

Zayıf Hadis

Sahih ve Hasen hadiste bulunması gereken şartları taşımayan hadis. Bu şartlar; 1) kesintisiz bir sened, 2) râvîlerin adaleti (doğruluğu), 3) râvîlerin zabt (ehliyet) sahibi olup çok yanılan ve gâfil olmaması, 4) meçhul olmaması, 5) hadisin şaz olmaması, 6) muallel olmamasıdır. ...

Darü'l Hadis

Hadis ilminin ögretildigi medreselere verilen isim. Ilk darü'l-hadis medresesi, Selçuklu Atabegi Nureddin tarafindan Şam'da açilmistir. Böylelikle hadis ögrenimi camilerden medreselere geçmeye basladi. Sonradan darü'l-hadis medreselerinde Kur'an-i Kerim'e ait ilimler de okutulmaga ...

Hadis Hafızı

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Hadis Hâfızı

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Muttasıl Hadis

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed’e ulaşıncaya kadar yer alan tüm râvilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası rivâyet zincirinde herhangi bir atlama yoktur.

Münkati Hadis

Mürsel hadis (veya Münkati hadis), âhâd olup rivayet zincirinde atlama barındıran, yani râvilerinden bir veya birkaç tanesi atlanmış, belirtilmemiş hadislere verilen isimdir.

Mürsel Hadis

Mürsel hadis (veya Münkati hadis), âhâd olup rivayet zincirinde atlama barındıran, yani râvilerinden bir veya birkaç tanesi atlanmış, belirtilmemiş hadislere verilen isimdir.

Müsned Hadis

Müsned hadis (veya Muttasıl hadis), İslam peygamberi Muhammed`e ulaşıncaya kadar yer alan tüm râvilerin belirtildiği hadis türüne verilen isimdir. Kısacası rivâyet zincirinde herhangi bir atlama yoktur.

Hadis Ilimleri

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ شَرِيفْ ‎); Lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile Muhammed'e isnad edilen ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar ...

Hadis-i şerif

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ شَرِيفْ ‎); Lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile Muhammed'e isnad edilen ve kendisinin değişik olaylar ve sorunlar ...

Hadis Bilimi

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ اَلشَرِيفْ ‎), lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile İslam Peygamberi Muhammed'e isnad edilen ve kendisinin ...