6. Kolordu (Osmanl��)

Yıldırım Ordular Grubu

Yıldırım Ordu Grubu (Almanca: Heeresgruppe F), I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin Filistin-Suriye-Irak cephelerini savunmak için kurduğu ordu grubu.

Berlin Muharebesi

Berlin Muharebesi, Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı sonlarında düzenlediği genel taarruzlardan biri olan Berlin Stratejik Taarruz Harekâtı sonunda gerçekleşen muharebedir.

Berlin Muharebesi muharebe düzeni

Berlin Muharebesi sırasında Nazi Almanyası (Wehrmacht) ve SSCB (Kızıl Ordu)'nin muharebe düzenleri.

Barbarossa Harekâtı muharebe düzeni

Barbarossa Harekâtı 'nın başlangıcında Nazi Almanyası (Wehrmacht) ve SSCB (Kızıl Ordu)'nin muharebe düzenleri.

6. Ordu (Osmanlı)

6. Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askeri reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu.

2. Ordu (Osmanlı)

İkinci Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askeri reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu.

Moskova Muharebesi muharebe düzeni

Moskova Muharebesine katılan Alman (Wehrmacht) ve SSCB (Kızıl Ordu) kuvvetleri aşağıdaki gibidir. Ancak Tayfun Harekâtı'nın başından sonuna kadar bu tertipleniş tümüyle geçerli değildir. Harekâtın gidişatına göre birlikler, farklı komutanlıklar emrine ver...

1. Ordu (Osmanlı)

1. Ordu, Osmanlı Ordusu'nun ordularından biri.

Mustafa Hilmi Paşa

Mustafa Hilmi Paşa (d. 1849 - İstanbul ö. 1922 - İstanbul) 6. kolordu komutanlıgı Osmanlı devlet adamıdır. Babası İbrahim Sarim Paşa'dır. Çeşitli egitimler alarak ve yardımla 6. Kolordu komutanlıgına atandı. Halep'deki orduyla Fransızlara karşı çarpıştı....

Kempf Ordu Müfrezesi

Kempf Ordu Mufrezesi (Almanca: Armeeabteilung Kempf), II. Dünya Savaşı sırasında bir Wehrmacht / Ostheer (Alman Doğu Kuvvetleri) teşkilidir. Teşkil, Almanların Kursk Muharebesi’sinde muharebe etmek için oluşturulmuştu.