6. Ordu (Osmanl��)

6. Ordu

==Almanya==* 6. Ordu (Almanya)== Osmanlı ==* 6. Ordu (Osmanlı)== SSCB ==* 6.

6. Ordu (Osmanlı)

6. Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askeri reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu.

Hotin Antlaşması

Hotin Antlaşması (9 Ekim 1621) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Lehistan'ın Boğdan'ın işlerine karışması üzerine Osmanlı Devleti Lehistan'a savaş açtı. Sultan Genç Osman'ın komutasındaki 200.

Alâeddin Paşa

Alaaddin Paşa, (Osmanlıca yazıma göre Alaeddin Paşa) ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

İsmail Çamaş

İsmail Çamaş (d. 1871, Çamaş, Ordu) - (ö. 12 Mayıs 1954, Çamaş, Ordu), Türk bürokrat ve siyasetçi.

Hacı İvaz Mehmed Paşa

Hacı İvaz Mehmed Paşa (ö. 1743, İnebahtı) I. Mahmut saltanatında, 22 Mart 1739 - 23 Haziran 1740 tarihleri arasında bir yıl üç ay iki gün sadrazamlık ve çeşitli valilikler yapmış; 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nda bütün savaşın kaderini etkileyen...

Kethüda Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III. Selim saltanatında 7 Haziran 1789 - 3 Aralık 1789 tarihleri arasında beş ay yirmi altı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. "Meyyit"...

Osmanlı Padişahları

Osmanlı Sultanı