613 Mitsvot

Kısaca: 613 ''Mitsvot'' (: ''Taryag Mitzvot'', "613 emir") Musa'nın beş kitabı olan Tevrat'ta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrat'taki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" (''mitsvot'') denip hepsine birden "Musa'nın kanunları" (''Torat Moşe'', תורת משה), ya da kısaca "Kanun" denir. ''Mitsvot'', İbranice'de mitsva'nın çoğul halidir. ...devamı ☟

'613 Mitsvot (: Taryag Mitzvot''', "613 emir") Musa'nın beş kitabı olan Tevrat'ta anlatılan, yapılması gereken kanuni, ahlaki ve ruhani uygulamalardır. Tevrat'taki bu kanun ilkeleri için bazen "bağlantılar" veya "emirler" (mitsvot) denip hepsine birden "Musa'nın kanunları" (Torat Moşe, תורת משה), ya da kısaca "Kanun" denir. Mitsvot, İbranice'de mitsva'nın çoğul halidir. Tevrat'taki bu kuralları çeşitli kereler kodlayıp sıralandırma çabalarında bulunulduysa da en kabul gören numaralandırma sistemi Rambam'ın hazırladığı şekildedir. 613 emrin bazıları icra edilmesi gereken "olumlu emirler" (mitsvot aseh), diğerleri ise yapılması kaçınılması gereken "olumsuz emirler"dir (mitsvot lo taaseh). "Olumsuz emirler" bir senenin günleri gibi 365 tane olup "olumlu emirler" insan vücudundaki kemik sayısı gibi 248 tanedir. 613 sayısı Talmud'da geçse dahi gerçek anlamda ortaçağ rabinik edebiyatında önem kazandı. "İhlal etmektense ölümün yeğlenmesi" gereken üç tür olumsuz emir kategorisi vardır; bunlar cinayet, puta tapma ve yasak cinsel ilişkiye girmedir. 613 Mitsvot üç kategoriden oluşur. Bunlardan ilki Mişpatim denen mantıken anlamı olan, öldürmeme ve çalmama gibi emirlerdir. İkinci kategori ise Eidus'tur. Bunlar Yahudilik'te geçen beyanlardır. Örneğin, Şabat için Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığı, yedinci gün dinlenip bu günü kutsal kıldığı anlatılır. Üçüncü kategori ise, Hukim denen, mantık aranmaması gereken sebebi olmayan emirlerdir. Dini önemi olmasına rağmen, Kudüs Tapınağı'nın yıkılması sebebiyle bazı mitsvalar bugün uygulanamamaktadır. Tahminlere göre, bugün uyulabilen 77 olumsuz 194 olumlu emir bulunmaktadır. 26 tanesi sadece İsrail diyarında uygulanabilir. Ayrıca, bazı emirler zaman merkezli olup kadınlar hariç tutulmuştur (örneğin, şofar, suka, lulav, tsitsit ve tefilin). Bazı emirler sadece erkekleri, bazıları sadece kadınları ve hatta bazıları sadece özel Yahudilik statüsü bulunan (ör: Kohen) kişileri bağlar. 613'ün önemi Talmud'da Tevrat'ın Tanrı tarafından Musa'ya verildiği, Tevrat'ta da "Yakup'un topluluğuna miras olarak, Musa bize yasayı verdi" dediği yazılıdır. Talmud'da yazdığına göre İbranice "Tora"nın (Tevrat) ebced hesabına göre (gematria) değeri 611'dir. Musa'nın Tanrı'dan aldığı 611 emrin yanı sıra Tekvin'de "meyve verip çoğalın" ve sünnet emirleriyle birlikte toplam emir sayısı 613'ü bulur. Talmud'da 613 sayısı Rabbi Simlay'a adanmıştır. Bir yoruma göre tallitteki tsitsit 613 emir ile bağlantılıdır: Tevrat yorumcusu Raşi'nin hesabına göre, Mişna İbranicesinde tsitsit'in (ציצית) değeri 600'dür. Her püskül 8 ipten oluşur ve 5 dizi düğüm vardır. Bu sayılar eklenince 613 sayısına erişilir. Dolayısıyla tsitsitli kuşam, giyen kişiye Tevrat'ın emirlerini hatırlatır. 613 emire '''Taryag mitzvot' () denmesinin sebebi, gematriaya göre TaRYaGın değerinin 613 olmasıdır. Musa ibn Meymun'un listesi Çeşitli zamanlarda çeşitli bilgeler tarafından bu liste farklı sıralamayla ve ender farklılıklarla hazırlanmış olsa dahi geleneksel Yahudilik'te en kabul gören liste Musa ibn Meymun'un listesidir: #Tanrı'yı tanı/bil #Ondan başka tanrıların olduğunu düşünme bile #O'nun tek olduğunu bil #O'nu sev #O'ndan kork #O'nun adını kutsa #O'nun adını lekeleme #O'nun adıyla bağdaştırılan nesneleri yok etme #O'nun adını konuşan peygamberleri dinle #O'nu sınama #O'nun yolundan yürü #O'nu bilenlere sadık kal #Diğer Yahudileri sev #Yahudiliğe geçenleri sev #Yahudi arkadaşlarından nefret etme #Günah işleyenleri ayıpla #Başkalarını aşağılama #Zayıfa baskı yapma #Başkalarını küçük düşürme #İntikam alma #Kin besleme #Tevrat'ı öğren #Tevrat'ı bilenleri ve öğretenleri onurlandır #Putlarla ilgilenme #Yüreğinin ve gözünün istekleri ardınca gitme #O'na küfretme #Putlara, onlara tapıldığı gibi tapma #Tanrı'ya taptığımız dört şekilde putlara tapma #Kendin için put yapma #Başkaları için put yapma #Dekoratif amaçla olsa dahi insan figürü yaratma #Bir şehri putperestleştirme #Putlara tapan şehri yak #Şehri yeniden onarma #Bundan kendine çıkar sağlama #Birini puta tapmaya yönlendirme #Putperesti sevme #Putpereste acıma #Putperesti koruma #Putperesti savunmak için birşey söyleme #Putpereste ayrımcılık yapmaktan kendini alıkoyma #Putperestlik adına kahinlik yapma #Sahte peygamberi dinleme #Tanrı'nın adıyla sahte peygamberlik yapma #Sahte peygamberden korkma #Putların adını anma #Ov (cincilik/medyumluk) yapma #Yidoni (ruh çağırma/büyücülük) yapma #İlah Molek için çocuklarını ateşte kurban etme #Tanrı sunağına put koyma #Oyma taşlara secde etme #Tapınak avlusuna ağaç dikme #Putları ve onlara bağlı aksesuarları yok et #Putlardan çıkar sağlama #Putların aksesuarlarından çıkar sağlama #Putperestlerle antlaşma yapma #Onlara acıma #Onların İsrail diyarında yerleşmesine izin verme #Onların gelenek ve giyimlerini taklit etme #Batıla inanma #Geleceği görmek için transa geçme #Astrolojiyle ilgilenme #Büyü mırıldanma #Ölüyle temasa geçmeye çalışma #Ova başvurma #Yidoniye başvurma #Sihir yapma #Erkekler başının yanlarındaki saçları kesmesin #Erkekler sakalını usturayla kesmesin #Erkekler kadın kıyafeti giymesin #Kadınlar erkek kıyafeti giymesin #Dövme yapma #Yastayken ölü için bedenini yaralama #Yastayken saç kesme #Yanlışlıklarını itraf edip tövbe et #Günde iki kere Şema duasını oku #Kadrimutlak'a dualarınla hizmet et #Kohenler Yahudi ulusunu her gün kutsamalı #Başına tefilin tak #Koluna tefilin tak #Her kapıya mezuza tak #Her erkek Sefer Tora yazmalı #Kral'ın kendi adına bir Tevrat'ı olmalı #Kuşamının dört köşesinde tsitsit olmalı #Her öğünden sonra Tanrı'ya şükret #Her erkek çocuğu sekiz günlükken sünnet et #Şabat'ta dinlen #Şabat'ta yasaklanan işleri yapma #Mahkeme Şabat'ta ceza uygulamamalı #Şabat'ta şehir sınırları dışına çıkma #Bu günü Kiduş ve Avdala ile kutsa #Yom Kippur'da dinlen #Yom Kippur'da yasaklanmış işler yapma #Yom Kippur'da arzularına hakim ol #Yom Kippur'da yeme ve içme #Pesah'ın ilk günü dinlen #Pesah'ın ilk gününde yasaklanmış işler yapma #Pesah'ın yedinci günü dinlen #Pesah'ın yedinci gününde yasaklanmış işler yapma #Şavuot'ta dinlen #Şavuot'ta yasaklanmış işler yapma #Roşaşana'da dinlen #Roşaşana'da yasaklanmış işler yapma #Sukkot'ta dinlen #Sukkot'ta yasaklanmış işler yapma #Şemini Atseret'te dinlen #Şemini Atseret'te yasaklanmış işler yapma #Nissan'ın 14'ünde hamets (mayalanmış ekmek) yeme #Nissan'ın 14'ünde bütün mayalı ekmekleri ortadan kaldır #Pesah'ın yedi günü boyunca hamets yeme #Pesah'ta yemeğine hamets karıştırma #Bu yedi gün boyunca hamets görme #Bu yedi gün boyunca hamets arama #Pesah'ın ilk akşamı matsa ye #Bu akşamda Mısır'dan çıkışını hatırla #Tişri'nin ilk günü (Roşaşana) Şofarı duy #Sukot'un yedi günü boyunca suka (çardak)'da yaşa #Lulav ve Etrogu bu yedi gün boyunca kullan #Senede bir defa yarım şekel armağan et #Sanhedrin, yeni ayın başlangıcını hesaplamalı #Zor zamanlarında eğlenme ve Tanrı'ya yakar # Ketuba ve kiduşin yoluyla bir kadınla evlen #Evlenmediğin kadınla cinsel ilişkiye girme #Karını yemekten, giysiden ve cinsel ilişkiden mahrum etme #Karından çocuklar edin #Boşanmak gerekiyorsa get (boşanma belgesi) yoluyla boşan #Erkek, boşandığı karısı başkasıyla evlenmişse, onla tekrar evlenmemeli #Yibbum (çocuksuz ve merhum kardeşin karısıyla evlilik) uygula #Kardeş evlenmek istemezse Haliza (çocuksuz ve merhum kardeşin karısını yibbum'dan feragat etme) uygula #Haliza yoluyla kayınbiraderiyle bağını koparmayan kadın henüz evlenmemeli #Mahkeme, kadını baştan çıkaranı cezalandırmalı #Kadına tecavüz eden onunla evlenmeli #Bu kişi asla boşanamaz #Karısı hakkında kötü konuşan onla evli kalmalı #Ondan boşanmamalı #Sotah (kocasını aldatan veya aldattığı düşünülen kadın) kanunları uygulanmalı #Bu kadının yemeğine yağ koyma #Bu kadının yemeğine buhur sunma #Annenle cinsel ilişkiye girme #Babanın karısıyla cinsel ilişkiye girme #Kızkardeşinle cinsel ilişkiye girme #Babanın karısının kızıyla cinsel ilişkiye girme #Oğlunun kızıyla cinsel ilişkiye girme #Kızınla cinsel ilişkiye girme #Kızının kızıyla cinsel ilişkiye girme #Bir kadınla ve onun kızıyla cinsel ilişkiye girme #Bir kadınla ve onun oğlunun kızıyla cinsel ilişkiye girme #Bir kadınla ve onun kızının kızıyla cinsel ilişkiye girme #Halanla cinsel ilişkiye girme #Teyzenle cinsel ilişkiye girme #Amcanın karısıyla cinsel ilişkiye girme #Gelininle cinsel ilişkiye girme #Erkek kardeşinin karısıyla cinsel ilişkiye girme #Baldızınla cinsel ilişkiye girme #Bir erkek, hayvanla cinsel ilişkiye girmemeli #Bir kadın, hayvanla cinsel ilişkiye girmemeli #Bir erkek, erkekle cinsel ilişkiye girmemeli #Babanla cinsel ilişkiye girme #Amcanla cinsel ilişkiye girme #Başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girme #Âdet dönemindeki kadınla cinsel ilişkiye girme #Yahudi olmayanla evlenme #Moav ve Ammon erkeklerine Yahudi ulusundan kız verme #Yahudiliğe geçen üçüncü nesil Mısırlıın Yahudi ulusuna katılmasına mani olma #Üçüncü nesil Edomlularla evlenmeye çekinme #Yasa dışı doğan çocuğu Yahudi ulusunun içine sokma #Hadım olan erkeği bir Yahudiyle evlendirme #Hadım edilmiş erkek hayvanı Tanrı'ya sunma #Başrahip bir dulla evlenmemeli #Başrahip bir dulla cinsel ilişkiye girmemeli #Başrahip bakireyle evlenmeli #Bir Kohen boşanmış bir kadınla evlenmemeli #Bir Kohen zona (fahişe) ile evlenmemeli #Bir Kohen kirletilmiş kadınla evlenmemeli #Yasaklı bir kadınla cinsel ilişkiye girme #Hayvanların kaşer olup olmadığını incele #Kanatlı hayvanların kaşer olup olmadığını incele #Balıkların kaşer olup olmadığını incele #Çekirgelerin kaşer olup olmadığını incele #Kaşer olmayan hayvan yeme #Kaşer olmayan kanatlı hayvan yeme #Kaşer olmayan balık yeme #Kaşer olmayan uçan böcek yeme #Kaşer olmayan yerde sürünen yaratık yeme #Kaşer olmayan kurt yeme #Yerdeki meyvenin içinden çıkan kurdu yeme #Kaşer olanlar dışında suda yaşayan yaratık yeme #Dini ayinle öldürülmemiş hayvanı yeme #Taşlanmaya hükümlü öküzden faydalanma #Ölümcül şekilde yaralanmış hayvanın etini yeme #Canlı hayvandan koparılan organı yeme #Kan yeme #Kaşer olan hayvanların belli başlı yağlarını yeme #Uyluk kemiği üzerindeki siniri yeme #Etli ve sütlülerin birlikte piştiği yemeği yeme #Etle sütü birlikte pişirme #Omer'den önce yeni tahıl yeme #Omer'den önce kavrulmuş tahıl yeme #Omer'den önce taze tahıl yeme #Ağaç üç yaşını doldurmadan meyvesini yeme #Aynı bağdan gelen farklı tohumları yeme #Vergiye ayrılan meyveyi yeme #Putlara sunulan şaraptan içme #Hayvanı yemeden önce dini kurallara göre kes #Bir hayvanı çocuklarıyla aynı günde kesme #Kesilen hayvanın kanını toprakla ört #Yavru kuşu almadan önce annesini uzağa gönder #Yuvasından çıkarılan anne kuşu serbest bırak #Tanrı'nın adını kullanıp yalan yere yemin etme #Tanrı'nın adını boş yere ağzına alma #Sana bırakılan emanetin sende olduğunu inkar etme #Madden hile yapma #Mahkeme tarafından gerek görülürse doğru söylediğini ispatlamak için Tanrı'nın adını kullanıp yemin et #Dile getirileni yerine getir #Yeminini ve antlaşmanı bozma #Antlaşmaları geçersiz sayan kıstaslar Tevrat'ta belirtilmiştir #Nasyonel Sosyalistr (Kendini Tanrı'ya adayan) saçını uzatmalı #Saçını kesmemeli #Şarap, şarap karışımı veya şarap sirkesi içmemeli #Taze üzüm yememeli #Kuru üzüm yememeli #Üzüm çekirdeği yememeli #Üzüm derisi yememeli #Nasyonel Sosyalistr, ölü bedenle aynı çatı altında bulunmamalı #Ölüye temas etmemeli #Nasyonel Sosyalistrlik dönemi bittiğinde kurban sunup saçını traş etmeli #İnsanların değerini Tevrat'taki gibi takdir et #Kutsal hayvanların değerini takdir et #Kutsal evlerin değerini takdir et #Kutsal tarlaların değerini takdir et #Birşeye sahip olmaya mani olan (herem) kurallara uy #Herem satma #Heremi geri alma #Karışık tohumları birlikte ekme #Bağda tahıl veya yeşillik ekme #Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme #Farklı cinsten iki hayvanı birlikte çalıştırma #Şaatnez (yünle keteni birlikte) giyme #Tarlanın bir köşesini devşirmeyip burayı fakirlere bırak #Tarlanı, sınırlara kadar biçme #Tarlada hasattan arta kalan başakları bırak #Tarlada hasattan arta kalan başakları toplama #Bağda hasattan arta kalan üzümleri bırak #Bağda hasattan arta kalan üzümleri toplama #Ham üzüm salkımlarını bırak #Ham üzüm salkımlarını toplama #Tarlada unutulmuş demetleri bırak #Onları toplamak için geri gitme #Hasatın onda birini fakire ayır #Tsedaka ver #Fakire sadaka vermezlik yapma #Terumah Gedolah (Kohen için armağan) ayır #Leviler aşar vergisinin onda birini ayırmalı #Ondalıklar arasında ayırım yapma, ayrı ayrı düzenle #Kohen olmayan, Kohen'e ayrılan Terumayı yememeli #Kohen'in konuğu ve işçisi dahi Teruma yememeli #Sünnetsiz Kohen Teruma yememeli #Saf olmayan Kohen Teruma yememeli #Bir halala Teruma yememeli #Her ekin yılında bir Maaser (ondalık) Levilere ayır #İkinci bir ondalık (Maaser Şeni) ayır #Bundan gelecek parayı yemek, içecek ve merhemden başka birşey için ayırma #Maaser Şeni saf olmadığı sürece yeme #Yas tutan, yasın ilk gününde Maaser Şeniden faydalanmamalı #Maaser Şeni tahıllarını Kudüs'ün dışında yeme #Maaser Şeni şarap ürünlerini Kudüs'ün dışında tüketme #Maaser Şeni yağını Kudüs'ün dışında tüketme #Ekinin dördüncü yılında tahıllar tümüyle Maaser Şeni dibi kutsal amaçla kullanılmalı #Aşarların itirafını ekinin dördüncü ve yedinci yıllarında oku #Ekinin ilk meyvelerini ayırıp Tapınağa getir #Kohenler, ilk meyveleri Kudüs'ün dışında yememeli #Bunların sunumlarıyla ilgili Tevrat parçalarını oku #Hamurun bir kısmını Kohene ayır #Kesilen hayvanların ön ayaklarını, yanaklarını ve abomasumunu Kohene ver #Kurban kesilen ilk koyunu Kohene ver #Pidyon parasının Kohene ver #İlk doğan eşeğin hakkını almak için Kohene koyun ver #Sahibi, eşeğin hakkını almak istemezse eşeğin boynunu kır #Yedi yılda bir toprağı nadasa bırak #Yedinci yıl toprağı işleme #Bu yılda meyve veren ağacı budama #Hasadının ardından süreni biçme #Budanmamış asmanın üzümünü toplama #Bu yılda büyüyen bütün ürünleri serbest bırak #Yedinci yıl sana olan borçlardan feragat et #Borçluya baskı yapma #Yedinci yıl yakın diye ihtiyacı olana borç vermemezlik yapma #Sanhedrin, yedi yılda bir kutlanan Şabat yılının yedi kere geçmesini hesaplamalı (49 yıl) #Sanhedrin, ellinci yılı kutsamalı #Tişri'nin onunda köle serbest bırakılması için şofar çal #Ellinci yıl toprağı işleme #Ellinci yıl kendinden büyüyen vahşi ürünü normal yolla toplama #Ellinci yıl budanmamış asmanın üzümünü toplama #Satılan aile mülkleri için kanuna danış #İsrail'de toprakları sonsuza kadar satma #Surlar içindeki bir kentte ev satımıyla ilgili kanunlara uy #Levi kabilesine İsrail diyarından topraklar değil her kabileden şehir/ler tahsis edilmeli #Leviler savaş ganimetinden faydalanmamalı #Levilere yaşamaları için şehirler ve işlemeleri için o şehrin etrafındaki toprakları ver #Bu topraklar satılmamalı ve her zaman Levilerin olmalı #Kudüs'te tapınak inşa et #Metalle yontulmuş taş altar inşa etme #Altar üzerine basamakla çıkma #Tapınağa saygı göster #Tapınak bölgesini koru #Tapınağı korumasız bırakma #Meshetmek için yağ hazırla #Meshetme yağını yeniden yaratma #Meshetme yağsız meshetme #Aynı reçeteyle buhur yakma #Altın Altar'da buhur dışında birşey yakma #Leviler Ahit Sandığı'nı omuzlarında taşımalı #Sandıktan gereçleri çıkarma #Leviler Tapınak'ta çalışmalı #Bir Levi, başka bir Levi veya Kohen'in işini yapmamalı #Koheni bir tapınma hizmetine ithaf et #Kohenlerin vardiyaları bayramlarda eşit olmalı #Kohenler tapınma sırasında ruhbani kuşamlarını giyinmeli #Ruhbani giysileri yırtma #Kohen Gadolun göğüslüğü efoddan gevşetilmemeli #Bir Kohen Tapınağa sarhoş girmemeli #Bir Kohen Tapınağa başı açık girmemeli #Bir Kohen Tapınağa yırtık kuşamla girmemeli #Bir Kohen Tapınağa gelişi güzel girmemeli #Bir Kohen, tapınma sırasında Tapınağı terk etmemeli #Tapınak'tan saf olmayanı çıkar #Saf olmayanlar Tapınağa girmemeli #Saf olmayanlar Tapınak Dağı bölgesine girmemeli #Saf olmayan Kohenler hizmet etmemeli #Saf olmayan Kohen, hizmet edebilmesi için mikveye girdikten sonra günbatımına kadar beklemeli #Bir Kohen, hizmet etmeden önce ellerini ve ayaklarını yıkamalı #Fiziksel kusurlu bir Kohen tapınağa girmemeli veya altara yaklaşmamalı #Fiziksel kusurlu bir Kohen hizmet etmemeli #Geçici kusuru bulunan Kohen hizmet etmemeli #Kohen olmayan hizmet etmemeli #Sadece kusursuz hayvalar sun #Altarda kusurlu hayvan ithaf etme #Öldürme #Kanını saçma #Yağını yakma #Geçici kusuru olan hayvan sunma #Yahudi olmayanlar tarafından sunulsa dahi kusurlu hayvan kurban etme #İthaf edilmiş hayvanı yaralama #Niteliğini yitirmiş ithaf olunan hayvana sahip çık #En az sekiz günlük hayvan sun #Fuhuş parasıyla satın alınan veya bir köpekle değiş tokuş edilen hayvan sunma #Altarda bal veya maya yakma #Bütün kurbanlarını tuzla #Kurbanlarından tuzu eksik etme #Yakılan sunuları Tevrat'taki prosedüre göre uygula #Etini yeme #Günah sunuları prosedürüne uy #İç günah sunularının etini yeme #Günah sunusu olan kuşun kanadını koparma #Suçluluk duygusu sunuları prosedürüne uy #Kohenler, Tapınak'ta kurban edilen hayvanın etini yemeli #Kohenler eti, Tapınak avlusu dışında yememeli #Kohen olmayan kurbanın etini yememeli #Barış sunuları prosedürüne uy #Küçük kurbanların etini, kanını saçmadan önce yeme #Tevrat'ta anlatıldığı gibi öğün sunuları getir #Günahkarların öğün sunularına yağ koyma #Günahkarların öğün sunularına buhur koyma #Başrahibe sunulan öğün sunusunu yeme #Öğün sunusunu mayalı ekmek gibi fırına verme #Kohenler, öğün sunularından arta kalanları yemeli #Zorunlu ve gönüllü sunuları Tapınağa ilk festivalde getir #Dilek adağı adadığında bunu yerine getirmeyi savsaklama #Tüm sunularını Tapınak'ta kurban et #Tüm sunularını İsrail dışından Tapınağa getir #Avlu dışında kurban kesme #Avlu dışında hiçbir kurban sunma #Günde iki koyun sun #Altarda her gün ateş yak #Ateşi söndürme #Altardaki külleri her gün temizle #Hergün buhur yak #Hergün Tapınak'taki menorayı yak #Kohen Gadol her gün öğün sunusu getirmeli #Yakılacak sunu olarak Şabat'ta fazladan iki tane koyun getir #Göstermelik ekmek yap #Roş Hodeş (Ay başı)'te fazladan sunu getir #Pesah'ta fazladan sunu getir #Her biçilen üründen bir demet sun #Her erkek Omer saymalı #Şavuot'ta fazladan sunu getir #Kurbana eşlik edecek sallamalık iki ekmek getir #Roşaşana'da fazladan sunu getir #Yom Kipur'da fazladan sunu getir #Sukot'ta fazladan sunu getir #Şmini Atseret'te fazladan sunu getir #Uygunsuz ve kusurlu kurbanları yeme #Uygunsuz amaçlarla kurban edilen eti yeme #Kurbanları, yenmesi gereken süre içinde yeyip süreyi geçirme #Arta kalanı yeme #Saflığı bozulan kurbanı yeme #Saf olmayan kurbanı yeme #Kurbandan arta kalanı yak #Saf olmayan tüm kurbanları yak #Aharey Mot peraşasında anlatıldığı gibi Yom Kipur prosedürüne uy #Adanmış nesnelere karşı günah işleyen, o nesnenin değerini, artı beşte birini ve artı kurbanlık ödemeli #Adanmış hayvanları çalıştırılma #Adanmış hayvanın yününü çırpma #Pesah kurbanı belirtilen zamanda yapılmalı #Hamur mayası bulunduran kurban kesmemeli #Yağı gece boyunca bırakma #İkinci Pesah koyunu kes #Nissan'ın on dördünde Pesah koyununu matsa ve maror ile ye #İkinci Pesah koyununu İyar'ın onbeşinde ye #Kaynatılmış veya çiğ Pesah koyunu eti yeme #Pesah etini, grubun sınırları dışına çıkarma #Dinden çıkan eti yememeli #Kalıcı veya geçici işçiler eti yememeli #Sünnetsiz erkek eti yememeli #Pesah sunusunun kemiğini kırma #İkinci Pesah sunusunun kemiğini kırma #Pesah sunusunun etini sabaha bırakma #İkinci Pesah sunusunun etini sabaha bırakma #Ondördündeki bayram sunusunun etini onaltısına bırakma #Pesah, Şavuot ve Sukot'ta Tapınak'tan görülmeli #Şaloş Regalim'i kutla (barış sunusu getir) #Şaloş Regalim'de mutlu ol (barış sunusu getir) #Sunusuz Tapınağa gelme #Mutlu olmaktan ve Levilere hediye sunmaktan kendini alıkoyma #Bunu takip eden yedi yılda halkı toplayıp bir araya getir #İlk doğan hayvanı ayır #Kohenler kusursuz ilk doğan hayvanı Kudüs dışında yememeli #İlk doğan hayvanı Tapınak'tan feragat ettirme #Hayvanlardan ondalık ayır #Ondalıktan feragat etme #Günahları için herkes Tapınağa günah sunusu getirmeli #Suç işleyip işlemediğinden emin değilsen aşam taluy (tapınak sunusu) getir #Suç işlediğini öğrendiysen aşam vaday (tapınak sunusu) getir #oleh ve yored (tapınak sunusu) getir (kişi varlıklıysa bir hayvan; değilse bir kuş veya bir öğün) #Kurallarda hata yapılmışsa Sanhedrin Tapınağa sunu getirmeli #(Vajinal) Kanaması olan kadın mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli #Doğum yapan kadın mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli #(İdrar yolunda) Akıntısı olan adam mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli #Fiziksel kusuru olanlar mikveye girdikten sonra Tapınağa sunu getirmeli #Kurbanlık ayrılan hayvanı başka bir hayvanla değiştirme #Eğer hayvan değiştirilirse, yeni hayvan, değiştirilen ile birlikte, kutsallığını sürdürür #Kutsal hayvanı bir sunu türünden diğerine değiştirme #Ölülerin saf olmayışı kuralına uy #Kızıl İnek (Para Aduma) ile ilgili prosedüre uy #Su serpme ile ilgili yasalara uy #Tevrat'ta anlatılan Tzaraat (fiziksel kusuru olan insanlar) ile ilgili kanunlara uy #Kusurlu kişi, saf olmadığını belirten işareti kaldırmamalı #Kusurlu kişi, kusurunu ifşa eden saçını tıraş etmemeli #Kusurlu kişi, giysisini yırtarak durumunu halka bildirmeli, saçını, dudaklarını örtecek kadar uzatmalı #Kusurlu kişiyi saflaştırmak için anlatılan kurallara uy #Kusurlu kişi, saflaşmadan önce saçlarını tıraş etmeli #Tzaraat giysileri ile ilgili kurallara uy #Tzaraat evi ile ilgili kurallara uy #Nida ile ilgili kurallara uy #Doğumdan kaynaklanan safsızlık kurallarına uy #Kadının akıntısı (kanama) ile ilgili safsızlık kurallarına uy #Erkeğin akıntısı (enfekte olmuş dölün düzensiz boşalması) ile ilgili safsızlık kurallarına uy #Ölü hayvandan kaynaklanan safsızlık kurallarına uy #Sekiz şratsim (böcek)'den kaynaklanan safsızlık kurallarına uy #(Normal) Boşalma ile ilgili safsızlık kurallarına uy #Sıvı ve katı yemeklerle ilgili safsızlık kurallarına uy #Saf olmayan herkes saflaşmak için mikveye girmeli #Öküzün boynuzlamasından kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı #Hayvanın yemesinden kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı #Çukurdan kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı #Ateşten kaynaklanan hasar mahkeme tarafından yargılanmalı #Gizlice para çalma #Mahkeme, hırsıza cezai yaptırımlar uygulamalı #Her kişi, tartısının ve ağırlıklarının hatasız olduğuna emin olmalı #Tartı ve ağırlıkta haksızlık yapma #Kullanılmasa dahi hatalı tartı ve ağırlık bulundurma #Hırsızlık yapmak için sınırı değiştirme #Adam kaçırma #Açıkça soyma #İşçine maaş veya alacaklıya borcunu ödemezlik yapma #Başkasının varlığını eline geçirmek için hile yapma #Başkasının malına göz koyma #Çalınmış nesneyi veya onun değerini iade et #Kayıp olanı görmezlikten gelme #Kayıp olanı iade et #Mahkeme, başkasına saldırana veya malına zarar verene karşı kanunlar yürürlüğe sokmalı #Öldürme #Katili kefaletle serbest bırakma #Mahkeme, kazayla cinayet işleyeni mülteci şehrine göndermeli #Mülteci şehrine göndermemek için bedel alma #Katili yargılamadan öldürme #Takip edileni koru, gerekirse takip edenin canını al #Takip edene acıma #Birinin hayatı tehlikedeyse boş boş durma #Mülteci şehirleri kur ve oraya ulaşım sağla #Faili meçhul cinayet olursa dereli bir vadide düvenin boynunu kır #Nehir vadisi toprağını işleme #Evinde engel ve çukura izin verme #Çatına korkuluk koy #Körün önüne engel koyma (veya zararlı tavsiye verme) #Artık taşıyamayana, hayvanından yükünü indirmeye yardım et #Başkalarına, hayvalarını yüklemesine yardım et #Zorluk içinde olanları perişan bırakma (yük indirmesine veya bindirmesin yardım et) #Satışları Tevrat'taki kanunlara göre yap #Bir madde için yüksek fiyat biçme, değerinden az ödeme #Kimseyi aşağılayıp sözlü zarar verme #Yahudiliğe geçene maddi hile yapma #Yahudiliğe geçeni aşağılayıp sözlü zarar verme #Kanunlara uygun olarak İbrani köle satın al #Onu köle olarak satma #Onu baskıyla çalıştırma #Yahudi olmayanın onu baskıyla çalıştırmasına izin verme #Onu köle gibi çalıştırma #Serbest bırakıldığı zaman ona hediyeler ver #Onu eli boş gönderme #Yahudi hizmetçi kızın geri alınmasına izin ver #Yahudi hizmetçi kızla nişanlan #Efendi, hizmetçisini satmamalı #Kaburgalarından sakatlanmadığı sürece Kenanlı hizmetçiler ömür boyu çalışmalı #İsrail'e kaçmış köleyi iade etme #İsrail'e sığınan köleye yanlış yapma #Mahkeme, paralı işçi ve paralı korumalar ile ilgili yasaları uygulamalı #Maaşları, hakkedildiği zaman öde #Ödemeyi geciktirme #Paralı işçi, çalıştığı topraktan hasat edilmemiş ürünü yiyebilir #İşçi mesai zamanında yememeli #İşçi yiyeceğinden fazlasını almamalı #Tarlayı sabanlayan öküzün ağzını bağlama #Mahkeme, borçluyla ilgili yasaları uygulamalı #Mahkeme, maaşını almayan koruma ile ilgili yasaları uygulamalı #Fakir ve mahruma borç ver #Paraları yoksa ödeme için zorlama #Putperestleri ödeme için zorla #Borç veren zorla teminat almamalı #Teminatı, ihtiyacı varsa borçluya iade et #İhtiyaç varsa iadesini geciktirme #Duldan teminat alma #Yemek hazırlamakta kullanılan kap kacağı teminat olarak alma #Faizle borç verme #Faizle borç alma #Borç faizinde, garantide, şahitlikte ve yazılı taahhütnamede aracılık yapma #Putperestlerden faizle borç alıp ver #Mahkeme, savunmacılar, itirafçılar ve inkarcılarla ilgili yasaları uygulamalı #Mirasla ilgili kanunlara uy #Hakim ata #Yargı prosedüründen bihaber hakimleri atama #Anlaşmazlık konusunda çoğunluğa uy #Çoğunluk oyu, azınlık oyundan bir değil en az iki fazla olmalı #Beraat sunumu yapan hakim idam cezası kararında yer almamalı #Mahkeme, taşlama yoluyla idam cezasını uygulamalı #Mahkeme, yakma yoluyla idam cezasını uygulamalı #Mahkeme, kılıç yoluyla idam cezasını uygulamalı #Mahkeme, boğma yoluyla idam cezasını uygulamalı #Mahkeme, kafirlik ve putperestlikle taşlananları asmalı #İdam edileni aynı gün göm #Gömü işini ertesi güne bırakma #Mahkeme, büyücüyü yaşatmamalı #Mahkeme, günahkarı kırbaçlatmalı #Mahkeme, belirlenen kırbaç sayısını geçmemeli #Mahkeme, ikinci derece kanıta dayanarak kimseyi idam etmemeli #Mahkeme, suça zorlananları cezalandırmamalı #Hakim, katile veya saldırgana acımamalı #Hakim, kişi fakir diye ona acımamalı #Hakim, kişi saygın diye ona saygı göstermemeli #Hakim, alışkanlıktan kaynaklanan ihlallere taraflı yaklaşmamalı #Hakim adaleti engellememeli #Hakim, Yahudiliğe geçmiş veya öksüz birinin davasını çarptırmamalı #Dürüst yargıla #Hakim, yargılanan vahşi adamdan korkmamalı #Hakim rüşvet kabul etmemeli #Hakim, iki taraf da hazır bulunmadan şahit dinlememeli #Hakimlere lanet okuma #Devlet veya Sanhedrin liderine lanet okuma #Dürüst Yahudiye lanet okuma #Delili olan herkes mahkemede şahitlik yapmalı #Şahidi dikkatlice sorguya çek #Failinin ölüm cezasıyla çarptırılabileceği davalarda şahit hakimlik yapmamalı #Tek bir şahidin şahitliğini kabul etme #İhlalciler şahitlik yapmamalı #Davacının akrabaları şahitlik yapmamalı #Yalancı şahitlik yapma #Savunmayı cezalandırmaya çalışan yalancı şahidi cezalandır #Sanhedrin'in kararlarınca hareket et #Sanhedrin'in sözünden çıkma #Tevrat'taki emirlere veya sözlü açıklamalara ekleme yapma #Tevrat'taki emirlerde eksiltme yapma #Annene ve babana lanet etme #Annene ve babana vurma #Anne ve babana saygı göster #Anne ve babandan kork #Asi oğul olma #Akrabaların için yas tut #Başrahip herhangi bir akrabasına saygıda kusur etmemeli #Başrahip, ölü bir bedenle aynı çatı altında bulunmamalı #Bir Kohen, akrabaları dışında cenaze veya mezarlığa gitmemeli #İsrail'den kral ata #Bir yabancı atama #Kralın fazla karısı olmamalı #Kralın fazla atı olmamalı #Kralın fazla altın ve gümüşü olmamalı #Yedi Kenan ulusunu yok et #Onlardan kimseyi yaşatma #Amalek'in soyunu sil #Amalek'in Yahudi ulusuna yaptıklarını hatırla #Mısır'dan çıkarken çölde Amalek'in vahşeti ve pususunu unutma #Mısır'da kalıcı olarak yerleşme #Kuşattığın şehrin sakinlerine barış sun, kabul ederlerse onlara Tevrat'ta öngörüldüğü gibi davran #Ammon ve Moab'ı kuşatırken onlara barış teklif etme #Kuşatma sırasında meyve ağaçlarına zarar verme #Kamp dışında tuvalet hazırla #Kazması için her askere kazma hazırla #Savaş sırasında askerlerle konuşması için bir rahip ata #Kendine yeni eş alan, yeni ev inşa eden, veya yeni bağını eken adam bir yıl boyunca varlığının tadını çıkarmalı #Bu kişiden cemaatsel veya askeri anlamda katılım bekleme #Savaşta panik olup çekilme #Esir kadın kanunlarına uy #Onu köle olarak satma #Onla cinsel ilişkiye girdikten sonra hizmetçi olarak kullanma Ayrıca bakınız *Mitsva *Halaha *İsrail Diyarı'nda Yahudilik kanun ve gelenekleri *Mitsva goreret mitsva Bibliyografi *Eisenberg, Ronald L. The 613 Mitzvot: A Contemporary Guide to the Commandments of Judaism Schreiber Publishing, 2005. ISBN 0-88400-303-5 *Moses Maimonides, translation by Charles Ber Chavel and Moses ibn Tibbon. The book of divine commandments (the Sefer Ha-mitzvoth of Moses Maimonides) London: Soncino Press, 1940. Kaynakça

Dış bağlantılar

* Taryag: "Origin" of 613 Commandments (Ohr Somayach) * List of the 613 Mitzvot (Judaism 101) * The 613 Mitzvot, According to Sefer Hamitzvot of Rambam (Jewish Virtual Library) * The Above Listing of 613 Mitzvot Organized by Parsha

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.