7 Kasım Terör Örgütü (Yunanistan)Son yıllarda Yunanistan'daki Temsilciliklerimize karşı saldırıda bulunan ve halen aktif olarak faaliyet gösteren 17 Kasım Terör Örgütü, adını Yunanistan'daki Askeri Yönetime karşı Politeknik Üniversitesi'nde Kasım 1973 ayında eylem başlatan öğrencilere yönelik olarak yapılan kanlı müdahaleden almıştır.

7 Kasım Terör Örgütü

7 Kasım Terör Örgütü (Yunanistan)

Son yıllarda Yunanistan'daki Temsilciliklerimize karşı saldırıda bulunan ve halen aktif olarak faaliyet gösteren 17 Kasım Terör Örgütü, adını Yunanistan'daki Askeri Yönetime karşı Politeknik Üniversitesi'nde Kasım 1973 ayında eylem başlatan öğrencilere yönelik olarak yapılan kanlı müdahaleden almıştır. 01 Şubat 1974'de Atina'da Silahlı Kuvvetleri hedef alan, rejimin devrilmesini talep eden bir bildiri yayınlayarak ve bir öğrenci direniş grubu şeklinde ortaya çıkan Örgüt, Aralık 1975'de ABD'li (CIA'nin istasyon şefi olduğu ileri sürülmüştür) Richard WELCH'i öldürerek terör eylemlerine başlamıştır.

17 Kasım Örgütü, bugüne değin hiçbir üyesinin yakalanamayışı, örgütün yapısı, üyeleri, destekçileri ya da bağlantıları hakkında herhangi bir bilgi edinilemeyişi sebebiyle, dünyadaki diğer örneklerinden ayrı bir konuma sahiptir. Örgüt, yaptığı açıklamalarla, ABD, NATO ve ordu aleyhtarı Marksist bir grup görünümü vermekle birlikte, Türklere yönelik saldırılarda görüldüğü gibi milliyetçi ve şovenist bir yanının da bulunduğu gözlenmektedir.

Örgüt, faaliyete geçtiği ilk 10 yıl içerisinde (1975-1985), üçü ABD'li, ikisi ise askeri Cunta döneminden sorumlu tuttukları Yunan polis görevlilerine karşı ve tabancalı olmak üzere yalnızca beş eylem gerçekleştirmiştir. Mayıs 1988'den itibaren Türk misyon mensuplarına 4, 1990 yılından sonra Batılı ülkelerin Atina'daki diplomatik temsilcilik ve ticari kuruluşlarına karşı ise 20'nin üzerinde eylem düzenlemiştir.

Gönderdiği bildirilede kendisini Devrimci Sol Kanat olarak niteleyen örgüt, eylemlerini Atina'da gerçekleştirmekte olup, buradaki ABD ve NATO temsilcilikleri ile tesisleri, Türk temsilciliklerine ve Yunanlılara saldırılar düzenlemiştir. Örgütün silahlı saldırıları halen devam etmektedir.

ABD Kongresince, 2000 yılı "Uluslararası Terörizm Raporu"nda terörizme karşı işbirliği yapmayan ülkeler listesine alınması ve yaptırım uygulanması önerilen Yunanistan'da, bir İngiliz Tuğgeneral 17 Kasım Terör Örgütü tarafından öldürülmüştür.

Örgütün ülkemize yönelik ilk saldırısı, 23.05.1988 günü, Dışişleri Bakanı Mesut YILMAZ'ın Siyasi Komite Toplantısı için gerçekleştirdiği Atina ziyareti öncesinde Atina Büyükelçiliğimiz mensuplarının arabalarına karşı bombalı saldırı ve telefonla tehdit ile gerçekleştirilmiştir. Yukarı

Örgütün ülkemize yönelik diğer eylemleri ise şunlardır:

23 Mayıs 1988 tarihinde iki Türk diplomatik aracına bombalı saldırı.

16.07.1991 günü Atina Büyükelçiliğimiz servis aracına bombalı saldırıda bulunulmuş, saldırıda 3 personelimiz yaralanmıştır. Olayı 17 Kasım örgütü üstlenmiştir.

07.10.1991 tarihinde Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ateşe Yardımcısı Çetin GÖRGÜ evinin önünde arabasında silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Olayı 17 Kasım örgütü üstlenmiştir.Yukarı

04.07.1994 tarihinde saat 09.00 sıralarında, Atina Büyükelçiliğimizde görevli Ömer Haluk SİPAHİOĞLU, kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Olayla ilgili olarak 06.07.1994 günü Atina'da yayın yapan Antenna adlı özel bir radyonun 15.30 haber bülteninde bir açıklama yapan Kamu Düzeni Bakanı PAPATHEMELİS, Müsteşar Haluk SİPAHİOĞLU'nun katledildiğini, olay yerindeki kurşunlar üzerinde yapılan balistik incelemesi sonucunda, kurşunların 17 Kasım terör örgütüne ait olduğunu, silahın ise aynı örgüt tarafından 19 yıl önce ABD Büyükelçiliği görevlisi WELCH'in de katlinde kullanıldığının tespit edildiğini belirtmiştir.

17 Kasım terör örgütünün ülkemize yönelik bu son eylemlerinden sonra Elefterotipia gazetesine gönderdiği bildiride, Kıbrıs'tan Türk askeri çekilinceye kadar saldırılarına devam edeceğini bildirmesi, örgütün Yunanistan'da bulunan vatandaşlarımız hakkında halen tehdit unsuru olduğu ve yeniden saldırabileceğini göstermektedir.

17 Kasım Örgütü'nün son eylemini, 08 Haziran 2000 tarihinde İngiltere'nin Atina Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Stephen SAUNDERS'in öldürülmesi oluşturmaktadır. Yukarı

Örgüt'ün 1985 yılından itibaren bombalı saldırılara da yöneldiği, eylemsel açıdan daha aktif bir döneme girerek hedeflerini genişlettiği ve saldırı sayısını artırdığı gözlenmiştir. Örgüt'ün, 1988'den itibaren çok iyi güvenlik önlemleri uygulanan yerlerden, büyük miktarlarda silah ve patlayıcı çalmak suretiyle eylemlerinde uzaktan kumandalı patlayıcılar ve roketler kullanmaya başlaması, oluşturduğu tehdidin boyutlarını genişletmiştir. Eylemlerin 2 ya da 3 kişilik gruplarca motosiklet veya çalıntı arabalarla gerçekleştirildiği, teröristlerin eylem sırasında çok rahat ve güven içerisinde hareket ettikleri, olay yerinden kolaylıkla ve hiçbir engelleme ile karşılaşmaksızın uzaklaştıkları ve görgü tanıklarının ifade vermekten kaçındıkları dikkat çekmektedir. 17 Kasım teröristlerinin geçmişte Çekoslovakya ve bazı Orta Doğu ülkelerindeki kamplarda eğitildikleri, karargah olarak Atina'da üslendikleri ve Güney Kıbrıs'da irtibatları olduğu ileri sürülmektedir. Ayrıca "İtalyan Kızıl Tugaylar", "Batı Alman Kızıl Ordu" ve "Abu NİDAL Örgütü" ile temasları olduğu da iddia edilmektedir. Örgütün başta Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı (EİP) olmak üzere, eski Doğu Alman İstihbarat Örgütü (STASİ) ve İran İstihbarat Örgütü ile bağlantılı olduğuna dair Yunan basınında bazı haberlere rastlanmaktadır.

Bütün bu bilgiler dikkate alındığında, Yunanistan yönetiminin ülkemiz aleyhindeki faaliyetlere göz yumduğu ve desteklediği, bu itibarla terörizmle mücadelede ülkemiz ile işbirliği konusunda samimi olmadığı kanaati oluşmaktadır.

Örgütün, 1967 yılında iktidara gelen askeri cuntanın iktidarda bulunduğu 1973 yılı içerisinde, aşırı sol görüşü benimseyen Atina'daki Politeknik okulu öğrencilerinin, 17 Kasım'da yönetime karşı gerçekleştirdiği gösterilerin, şiddet kullanılarak bastırılması ve olaylarda 20 kişinin hayatını kaybetmesine atfen kurulduğu ileri sürülmektedir.Yukarı

1975 yılının Aralık ayında Amerikalı diplomat Richart WELCH'in öldürülmesi eylemi ile adını duyuran örgüt, bu tarihten sonra yaklaşık (70) silahlı veya bombalı eylem gerçekleştirmiş, eylemlerde çoğunluğu Yunanlılar olmak üzere, Amerikalı ve Türk diplomatlar ile temsilcilikleri hedef alınmıştır.

Örgütün, iç dinamiği ve eylem olanakları hakkında çok az şey bilinmektedir.

Örgüt hakkındaki tek bilgi kaynağı, bazı gazetelerde yayınlanan bildirileri ve seçtiği hedeflerdir. Söz konusu bildiriler, 17 Kasım örgütünün Marksist-Leninist bir terör örgütü olduğunu, anti-emperyalist, anti-sömürgeci, anti-Amerikan ve anti-Nato gibi bir görüşü benimsediğini ve fanatik Türk düşmanı olduğunu göstermektedir.

Örgütün "Çekirdek kadrosunu" (20) kişiyi aşmayan disiplinli ve kapalı bir grubun oluşturduğu, içlerinde öğretmen, gazeteci, profesör, doktor gibi aydın kesime mensup kişilerin bulunduğu tahmin edilmektedir. Yukarı

Kesin tesbit edilebilmiş bir lideri bulunmamakla birlikte, gerek Yunan gerekse dış kaynaklı basın, örgütün muhtemel liderinin; sol eğilimli TO Vima gazetesi yazarlarından “PABLOS” kod adlı, Michaelis RAPTIS olduğu üzerinde durmaktadır. Bugüne kadar hiçbir örgüt mensubunun yakalanamaması sebebiyle örgütün yapısı hakkında bir bilgi bulunmamakla birlikte, örgütün;

 1.1967-1974 dönemindeki Askeri Cunta’nın devrilmesine neden olan gösterilere katılan bir grup öğrenci tarafından oluşturulan,
 2.  Suikast eylemlerini benimseyen,
 3.   Sıkı bir yapılanma biçimi olan hücre sistemini uygulayan,
 4.   Hem tetikçi hem de karar verici konumunda, çok az sayıda üyesi olan,
 5.   Büyüme ve sempatizan kazandırma gibi bir maksadı bulunmayan,
 6.   Devletin çeşitli kademelerindeki üst-düzey yöneticilerle muhtemelen hiyerarşik çok gizli ilişkileri olan,
 7.   Üst-düzey elemanlarının avukatlık, gazetecilik, öğretmenlik gibi mesleklerle meşgul olan ve eylem emirlerini yerine getiren bir alt-katmandan oluşan bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. 


Örgütün amaçları arasında, Yunanistan’daki mevcut rejimin, kaba güç yardımıyla devrilmesi, yerine sosyalizme dayalı bir politik sistem ve hükümet kurulması, NATO içerisinde yer alan Yunanistan’ın bu teşkilattan çıkarılması, Yunanistan’da bulunan A.B.D.üslerinin kapatılması, Kıbrıs’taki sözde Türk işgaline son verilmesi, Yunanistan’ın, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini koparması bulunmaktadır.Yukarı

Örgütün hedefleri; Türk diplomatlar, Yunanistan’da ikamet eden Amerikan ordu mensupları, Yunan polis görevlileri, savcılar, işadamları, yabancı kuruluşlar ile mülkleri ve Yunanistan’daki NATO üsleri olarak belirginleşmektedir.

Örgüt eylemlerini genellikle, silahlı saldırı, otomobillere bomba yerleştirilmesi ve binalara bombalı veya roketli saldırı şeklinde yapmakta olup, bu eylemler sırasında çoğunlukla askeri malzemeler kullanılmaktadır.

Ayrıca örgütün, Avrupa iç güvenliğine yönelik organize suç kapsamında, silah ve patlayıcı maddeler kaçakçılığı yaptığı, eski Doğu Alman istihbarat birimi “Stassi”nin dökümanlarında yer almaktadır.Kaynak: http://www.teror.gen.tr/

Yanıtlar