9. Ordu, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından 7 Haziran 1918 tarihinde kuruldu ve 3 Nisan 1919 tarihinde lağvedildi.

9. Ordu (Osmanlı)

9. Ordu, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından 7 Haziran 1918 tarihinde kuruldu ve 3 Nisan 1919 tarihinde lağvedildi.

I. Dünya Savaşı

Haziran 1918 Savaş Düzeni

Haziran 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *9. Ordu, (Mirliva Yakup Şevki Paşa) **I. Kafkas Kolordusu (Mirliva Kazım Karabekir Paşa) ***9. Kafkas Piyade Tümeni, 10. Kafkas Piyade Tümeni, 15. Tümen **IV. Kolordu (Mirliva Ali İhsan Paşa) ***5. Tümen, 11. Tümen, 12. Tümen **Bağımsız Süvari Tugayı === Eylül 1918 Savaş Düzeni === Eylül 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *9. Ordu, (Mirliva Yakup Şevki Paşa) **9. Kafkas Tümeni, 11. Kafkas Tümeni, 12. Tümen, Bağımsız Süvari Tugayı == Mondros Sonrası == === Kasım 1918 Savaş Düzeni === Kasım 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *9. Ordu, (Mirliva Yakup Şevki Paşa) **3. Kafkas Tümeni (Ahıska) **9. Kafkas Tümeni (Erzincan'ın güneyinde) **10. Kafkas Tümeni (Batum'dan İstanbul'a hareket etti.) **11. Kafkas Tümeni (Hoy) **36. Kafkas Tümeni (3. Ordu tarafından, Gümrü) **12. Tümen (Serdarabad) **Bağımsız Süvari Tugayı === 9. Ordu Müfettişliği, Mayıs 1919 === Nisan 1919 tarihinde Şevket Turgut Paşa, Cevat Paşa ve Kavaklı Mustafa Fevzi Paşa İstanbul'da gizli bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda "Üçlü Yemin" adlı bir rapor hazırlandı (Üçler Misaki) ve vatan savunması için ordu müfettişliği kurulmasına için karar verildi. Nisan ayı sonunda, Kavaklı Mustafa Fevzi Paşa, Harbiye Hazırı Şakir Paşa'ya bu raporu sundu. 30 Nisan 1919 tarihinde, Harbiye Nezareti ve Sultan VI. Mehmed Genelkurmay Başkanı tarafından önerilen ordu müfettişlikleri kurulması hakkındaki kararı onayladı. Müfettişlikler kuruldu ve başlarına şu komutanlar getirildi; 1. Ordu Askeri Müfettişliği (İstanbul'da konuşlu, Kavaklı Mustafa Fevzi Paşa), Yıldırım Ordusu Askeri Müfettişliği (Konya'da konuşlu, Mersinli Cemal Paşa, daha sonra 2. Ordu Askeri Müfettişliği), 9. Ordu Askeri Müfettişliği (Erzurum konuşlu, Mustafa Kemal Paşa, daha sonra 3. Ordu Askeri Müfettişliği). Ayrıca, Rumeli Askeri Müfettişliği (Nurettin Paşa) kurulacak, XIII. Kolordu Harbiye Nazırlığı'nın idaresi altında olacaktı.. Mayıs 1919'da, ordu müfettişliği aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: *9. Ordu Müfettişliği (Dokuzuncu Ordu Kıt'aatı Müfettişliği, Erzurum, Müfettiş: Mirliva Mustafa Kemal Paşa, 15 Haziran 1919 tarihinde, 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirildi) **III. Kolordu (Sivas, Miralay Refet Bey) ***5. Kafkas Tümeni ***15. Tümen **XV. Kolordu (Erzurum, Mirliva Kazım Karabekir Paşa) ***3. Kafkas Tümeni ***9. Kafkas Tümeni ***11. Kafkas Tümeni ***12. Tümen

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar