Adem ile Havva, bkz. Âdem ile...

Adem Ile Havva hakkında bilgiler

Adem ile Havva ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Âdem ile Havva

İlgili Konu Başlıkları Tümü

ADEM VE HAVVA

Din kitaplarına göre dünyaya ilk olarak gelen erkek ve dişi insan. İbranilerin din kitabı olan Tevrat, Adem ve ...

Âdem Ile Havva

Âdem ile Havva, Yahudi, Hıristiyan ve İslam inançlarına göre ilk insan çifti.

Eden

Eden, İncil`de Adem ile Havva`nın yaşadığı cennet bahçesi.

Yezidilik

Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi'lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin birbirlerine karıştığı Ortadoğu'da ulusal kimlikleri olmayan İran'daki Bahailer, Lübnan'daki Dürziler ve Maruniler gibi Yezidiler de dini ...

Unutmabeni

Unutmabeni (Unutma beni olarak da yazılır), bilimsel ismi ile ''Myosotis'' (Yunanca: "fare kulağı") olan bir çiçekli bitki cinsidir. Boraginaceae familyasından olan cinsin bilimsel adı Yunanca "fare kulağı" anlamına gelir ki bu isim çiçeğin yapraklarının şekline atıfta bulunur. ...

Hz. Adem

İlk insan, ilk peygamber, insanlığın babası. Allah'u Teâlâ Hz. Âdem'i topraktan (turâbtan) yarattı. (Hûd, 11/61; Tâha, 20/55; Nuh, 71/18) Yüce Allah yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklerine bildirdiği zaman; ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla donatacağı bu varlığın ...

Trabzon Ayasofya Müzesi

Trabzon Ayasofya Kilisesi İstanbul'un Latinler tarafindan işgal edilmesinden sonra kaçan ve Trabzon'da 1204 yılında yeni bir devlet kuran Kommenos ailesinden Kral I. Manuel (1238-1263) tarafından 1250-1260 yılları arasında yaptırılmış olan manastir kilisesi. Ayasofya adı "Kutsal ...