akordeon

Akordeon, akordiyon ya da akordion, bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır.

AKORDEON (türkçe) anlamı
1. Akordiyon
AKORDEON (türkçe) ingilizcesi
1. n. accordion
2. squeeze box
3. hand-held keyboard instrument
4. accordion pleats
5. permanent fold of equal width in alternating opposite directions made in some material,
AKORDEON (türkçe) fransızcası
1. accordéon [le]
AKORDEON (türkçe) almancası
1. n. Handharmonika
2. Akkordeon
3. Handorgel
4. Schifferklavier
5. Ziehharmonika

Akordeon hakkında bilgiler

akordeon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Akordiyon

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Üflemeli çalgılar

Aerofonlar (Havalı / Üflemeli Çalgılar) : Çalgının içindeki veya çevresindeki havanın titreşimi ile ses veren çalgılardır. Bunlara örnek olarak; Zurna, Çifte, Mey, Kaval, Sipsi, Çığırtma, Tulum, Ağız Armonikası, Akordeon, Mızıka ve benzerleri verilebilir.

Broşür

Broşür, tanıtım amacı taşıyan, renkli olarak hazırlanan tanıtım kitapçığı. Bir, iki, üç sayfa ya da akordeon kırımlı olabilir. Çoğunlukla turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde ve danışma masalarında bulunur.

Sirtaki

Sirtaki günümüz Yunan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Sirtaki dansı Bizans döneminde İstanbul`da oynanan Hasapiko Argo dansından doğmuştur. Hasapiko ağırlıklı olarak İstanbul`un Fener ve Balat semtlerinde, kasap loncaları arasında doğdu ve 1900`lü yılların ...

Armonika

Bir müzik aleti. Bir sıra çan, çubuk, ya da sırça tüplerinden meydana gelmiştir. Ses verici parçalar, birbirine ...

Akordiyon

Akordiyon(Akordeon,Akordion), bir körüğü harekete geçirmekle yaratılan hava akımının etkilediği serbest metal dillerinin titreşmesiyle ses çıkaran havalı çalgıdır.