Bozuk Para Metalleri

Madenî para metali, periyodik tablonun 1B grubunda yer alan kimyasal elementlerdir. Bu elementlerin en dış elektron katmanlarında dörder elektron vardır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.