I. Darious

I. Dareios

Darius

Darius kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

I. Darius

Daryus

Daryus (Darius, III. Dara) veya Kodomannus (M.Ö. 380 - 330), son Pers İmparatoru. III. Dara M.Ö. 336 ile 330 yılları arasında Pers İmparatorluğu'nu yönetti, Büyük İskender ile iki defa karşılaştı ve iki savaşta da yenildi.

Birinci Darius

I. Dairus

Dârâ

Darius kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Nakş-ı Rüstem

Nakş-ı Rüstem (Farsça: نقش رستم Næqš-e Rostæm), İran'ın Fars eyâletinde bulunan Persepolis'ten 12 km kuzeybatıda bulunan bir arkeolojik sitedir. Fars mitolojisi kahramanı Rüstem'i tasvir ettiği düşünülen, anıt mezarların altlarındaki Sasani oymaları sebeb...

Ahameniş İmparatorluğu

Doğu yaylalarında yeni bir fatih, Pers Kralı Kyros (İ.Ö. 559-530 arasında yönetti) belirdi ve yarım yüzyıldan daha kısa bir süre içinde, hemen tüm Ortadoğu'yu egemenliği altında birleştirdi. Ardılları Kambyses (İ.Ö. 530-521 arasında yönetti) ve Darius (İ....

I. Darius

Büyük Darius ( M.Ö. 549 - M.Ö. 485, (Xerxes Dārayawauš) M.Ö. 552 - 485 yılları arasında İran´ı yönetmiş olan imparator. Modern Farsça