Ii. Keyhüsrev

II. Gıyaseddin Keyhusrev

Kılıç Arslan III

Kılıç Arslan III İzzeddîn unvânlı Türkiye Selçuklu sultanı. İkinci Rükneddîn Süleymân Şah'ın (1196-1204) oğludur. Babasının Temmuz 1204 yılında vefâtı üzerine Nuh Alp ile diğer emirler ve devlet adamları tarafından çocuk yaştaki Kılıç Arslan, Konya tahtın...

Gıyaseddin Keyhüsrev I

Gıyaseddin Keyhüsrev I Türkiye Selçukluları sultanı. İkinci Kılıç Arslan’ın Bizanslı hanımından doğan en küçük oğludur. İkinci Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırdığı zaman, Gıyaseddin Keyhüsrev’i de veliaht ilan edip, Uluborlu ve civarı...

2. Giyaseddin Keyhüsrev

Gıyaseddin Keyhüsrev

Gıyaseddin Keyhüsrev Anadolu Selçuklu Devleti`nin üç sultanının adıdır. Bunlar;

I. Gıyaseddin Keyhüsrev

I. Gıyaseddin Keyhüsrev (ö. 1211) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Kılıç Arslan`ın oğludur. İki değişik dönemde tahta çıkmıştır.

İbn Bibi

III. Gıyaseddin Keyhüsrev

III. Gıyaseddin Keyhüsrev (ö. 1282) Anadolu Selçuklu Sultanı ve IV. Kılıç Arslan`ın oğludur.