Semioloji'nin

Roland Barthes

Fransız yazarı (Cherbourg 1915). "Yeni tenkit" akımının başta gelen temsilcilerinden, edebi yaratma olayını incelemede çağdaş dilbilim esaslarından esinlenir (le Degre Zero de l'Ecritııre [Yazının Sıfır Derecesi], 1953) ve yapısal araştırma akımına katıla...