Zerdüşt

Kısaca: Zerdüştçülüğün kurucusu olan, 628-551 yılları arasında yaşamış kişi. Bilgelik tanrısı Ahuramazda'nın kendisine görün-düğünü söyleyen Zerdüşt, Tanrı'nın kendisine Vohu Manah isimli bir melekle vahiy indirdiğini ve hakikati yayma görevi verdiğini söylemiştir. ...devamı ☟

Zerdüşt
Zerdüşt

Zerdüştçülüğün kurucusu olan, 628-551 yılları arasında yaşamış kişi. Bilgelik tanrısı Ahuramazda’nın kendisine görün-düğünü söyleyen Zerdüşt, Tanrı’nın kendisine Vohu Manah isimli bir melekle vahiy indirdiğini ve hakikati yayma görevi verdiğini söylemiştir.

İran kültüründe çoktanrıcılıktan tektanrıcılığa geçiş sürecinde oldukça önemli bir rol oynayan Zerdüşt’ün kurmuş olduğu din ise, Zerdüştçülük olarak bilinir. M.Ö. 7. yüzyılda ortaya çıkmış olan, İran ve çevresinde yaşayan halkların bağlandığı eski bir din olarak Zerdüştçülük, iyi ve kötü arasındaki kavga dinin kozmolojisine de yansıtıldığı ve ışıkla karanlık arasındaki bir savaşla sembolize edildiği için, ahlaki bir karakteri olan, ikici bir dindir. Zerdüştçülüğe göre, evrenin yaratıcısı, iyilik Tanrı’sı olan Ahuramazdadır. Ahuramazda, insanlara kötülük etmeye çalışan kardeşi Ehrimen ile sürekli bir savaş halindedir. Buna göre, Zerdüştçülükte, iyilik ve kötülük gibi, iki temel ilke vardır. Aydınlık iyiliği, karanlık da kötülüğü gösterir. İyiliği yayan Ahuramazda’nın karşısında, kötülüğü yayan Ehrimen bulunmaktadır. İnsan ruhu, işte bu iki gücün, iyilikle kötülüğün çatışma alanıdır. İnsan hangi taraf üstün gelirse. Zerdüştçülüğe göre o tarafa yönelir.

Zerdüşt

Türkçe Zerdüşt kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Zarathustra

Zerdüşt

Türkçe Zerdüşt kelimesinin Fransızca karşılığı.
Zoroastre [le]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Zerdüştçülük
4 ay önce

Zerdüştçülük, Zerdüştîlik ya da Mecûsîlik, günümüzden 3500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da kurulan, yaklaşık MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 3...

Zerdüştçülük, Ahura Mazda, Avesta, Gatalar, Pers, Zerdüşt, İran, Spenta Mainyu, Tek tanrılı
Avesta
5 ay önce

kutsal kitabıdır. Bu inancın kurucusu Zerdüşt'ün yazdığı Gatalar denen dörtlükler Avesta'da toplanır. Avesta, Zerdüşt´ün neye inandığını ve Zerdüştlüğün...

Avesta, Din, Gatalar, Pers, Taslak, Zerdüşt, Zerdüştçülük
Persler
5 ay önce

Persler, Güney Asya'da yaşayan Zerdüşt halk. Genel bir inanışa göre, günümüz Perslerinin kökü 10. yüzyılda Müslüman orduların İran'ı fethettiği sırada...

Pers İmparatorluğu, 1935, Büyük İskender, Kiros Silindiri, Tarih, Taslak, İran, Ahameniş İmparatorluğu, Pers Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, İranlılar, Sasani İmparatorluğu, Sasaniler, Sasani Devleti, Persler, Persiya, Pers İmparatorluğu, İran, İran Tarihi, İran Hanedanlıkları, Pers devleti, Sasani Devleti
Mazdekçilik
4 ay önce

Mazdekçilik ya da mazdekizm, İranlı Zerdüşt din adamı Mazdek'in düşünce felsefesine verilen isimdir. Mazdekizm, İsa'dan sonra 5. yüzyılın sonlarına doğru...

Mazdekçilik, Felsefe, Taslak, Zerdüşt, İran, Mazdek
Yasna
5 ay önce

Yasna, Zerdüşt'ün özdeyişlerinden oluşan, inancın temel ilkelerini, ibadet ve bi­çimlerini açıklayan Avesta'nın birinci ve en eski bölümüdür. Toplam 72...

Sraoşa
3 yıl önce

ötürü Sraoşa İran'daki müslümanlar arasında bile anılan tek Zerdüşt kutsalıdır. Zerdüşt geleneğinde Sraoşa cennete giden Çinvat Köprüsünü koruyan üç...

Eynali Dağı
3 yıl önce

yapıyı korumak için çıkarıldığı düşünülmektedir. Burası daha önce bir Zerdüşt tapınağı idi. Bugün dağın üstünde birçok iletişim şirketi ve TV istasyonunun...

Şahindej Şehristanı
3 yıl önce

nüfusun çoğunluğunu Azeriler oluşturur ve kısmen Kürt, Ermeni (%0.08) ve Zerdüşt (%0·03) nüfus da bulunmaktadır. Yüzölçümü 2144 km² dir. İdari merkezi aynı...