Eshab-ı Kiram

Eshab-ı Kiram

Ashab-ı Kiram ya da Eshab-ı Kiram ("Ulu Ashab" veya "Ulu Sahabeler"), sahabelere verilen isimdir. Daha çok bir hürmet ifadesidir. Eshab kelimesi, sahibin ve sahabe kelimesi de sahabin çoğuludur. Sahabi, Hz. Muhammed'i hayatta ve peygamber iken bir an göre...

taberi

Taberi tefsir, kıraat, hadis, tarih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şafii mezhebi fıkıh alimi. İsmi Muhammed bin Cerir; künyesi Ebu Cafer'dir. Memleketine nispetle Taberi denildi. İbn-i Cerir ve Taberi diye Ünlüdur. 839 (H.224)da Taberistan'ın Amul şe...

Biat-ı Rıdvarn

Hudeybiye denilen yerde Semüre ismindeki bir ağaç altında 627 (H.6) senesi Zilkade ayında Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ile Eshab-ı kiram arasında yapılan sözleşme. Hicretin 6. yılında Peygamber efendimiz, Eshabı ile birlikte hac etmek...

Tabiin

Tabiin, bir İslam dini terimi. Sahabeleri görmüş olan müslümanlara verilen isim.

Ashab-ı kiram

Ashab-ı Kiram ya da Eshab-ı Kiram ("Ulu Ashab" veya "Ulu Sahabeler"), sahabelere verilen isimdir. Daha çok bir hürmet ifadesidir. Eshab kelimesi, sahibin ve sahabe kelimesi de sahabin çoğuludur. Sahabi, Hz. Muhammed'i hayatta ve peygamber iken bir an göre...

Sakal-ı Şerif

Sakal-ı Şerif Peygamber efendimizin mübarek sakal-ı şeriflerinden Müslümanlar tarafından alınıp, teberrüken (bereketlenmek için) saklanan ve günümüze kadar gelen mukaddes emanete verilen ad. “Lıhye-i seadet” ve “Lıhye-i şerif” diye de bilinen sakal-ı şeri...

Selef-i Salihin

Selef-i Salihin İslamın ilk yüzyılında yaşayan Müslümanlar: Eshab-ı kiram, Tabiin ve Tebe-i tabiin. Peygamberlerden (aleyhimüsselam) sonra insanların en üstünleri Eshab-ı kiram'dır. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mübarek sohbetinde yetişmiş...

Tebe-i Tabiin

Tebe-i Tabiin hadis-i şerifle medhedilen üç nesilden üçüncüsü. İlki Eshab-ı kiramdır (radıyallahü teala anhüm). İkincisi bu büyükleri görenlerdir. Bunlara Tabiin denir. Hadis-i şerifte buyruldu ki: İnsanların en iyisi benim asrımda bulunan Müslümanlard...

Veda haccı

Veda Haccı, Hz. Muhammed'in (SAV) 632 yılının Mart ayında (9 Zilhicce) gerçekleştirdiği ilk, tek ve son haccı idi. Bu günde peygamber'in 100.000 den fazla kişiye Rahmet Dağı'nda verdiği son hitabesine veda hutbesi denir.

Ashabı keyf

Ashab-ı Kehf, Yedi Uyuyanlar, veya “Mağara yaranı” (Arapça: أهل الكهف Ehl-ul-kehf)