Açık Ve Kapalı Metinler

Açık metin, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışmayan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamın altını çizmek istemi olmayan, tersine zengin ve karmaşık okumalara olanak sağlayan metin türü. Kapalı metinler ise, okuma serüveni boyunca okuyucuyu önceden belirlenmiş bir yol boyunca yürütmeyi, acıma veya korku, heyecan veya çöküntü duygularını yerli yerinde ve gereken zamanda uyandıracak şekilde etkilemeyi amaçlayan metinlerdir.

düzenle|Mart 2007 Açık ve kapalı metinler (fr. ``textes ouverts et fermí©s``): Açık metinler, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışmayan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamın altını çizmek istemi olmayan, tersine zengin ve karmaşık okumalara olanak sağlayan metinlerdir. Kapalı metinler ise, okuma serüveni boyunca okuyucuyu önceden belirlenmiş bir yol boyunca yürütmeyi, acıma veya korku, heyecan veya çöküntü duygularını yerli yerinde ve gereken zamanda uyandıracak şekilde etkilemeyi amaçlayan metinlerdir. Öykünün her adımı daha ileri aşamada yanıtlanacak bir beklentiyi ortaya koyar sadece. Kapalı metinler, esnekliği olmayan bir projeye göre yapılmış oldukça katı anlatılardır. Açık metinler çok sayıda yorum düzeyi halinde kurulur. Açık metin olası okumaların bir yapısal labirentidir; kapalı metin çok sınırlı bir yorum olanakları kümesi sunar ama metnin yorumsal açıklığının çok dar olması, metnin amaçladığı okurların veya yazarınkinden farklı sayıltılarla metne yönelen okurların sıklıkla metni "yolu"ndan saptırmaları ve sapmalı okumalar üretmeleri anlamına gelir. Ne var ki açık metinde, çoklu-anlamlama olasılığı metne sokulmuşken, örnek okur kavramı da bulunmaktadır. Açık metinler her yoruma açık değildir, çünkü okur metnin sözlüksel ve sözdizimsel örgütlenişiyle sıkı sıkıya tanımlanır. Dolayısıyla kapalı metnin sapmalı yorumlanma olasılığı hep açık kalırken, açık metnin çok sayıda yorumu yazar tarafından öngörülür, dolayısıyla bir ölçüde kapatılır. Umberto Eco`ya göre (1979) açıklık genellikle yazınsal ve aydınkesime ait metinlerin özelliğiyken, kitle iletişim araçları karakteristik olarak kapalı metinler üretir. Buna karşılık John Fiske (1987) çok farklı toplumsal, ekonomik ve kültürel kesimler ait kümelere hitap eden televizyon gibi bir kitle iletişim aracının bu özelliğini açık metinler üretmesine bağlamaktadır. (Konuyla ilgili kaynakça: Umberto ECO: The role of the Reader: Explosions in the Semiotics of Texts, Bloomington, Indiana University Press, 1979; John FISKE: Television culture, London and New-York, Methuen, 1987)

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Açık Ve Kapalı Metinler ilgili konular

 • Açık ve kapalı metinler

  Açık metin, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışmayan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamı
 • Bilimsel metinler

  Bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere “bilimsel metinler” denir. Bu yazılarda açıklık ve kesinlik önemlidir. Alanında gerekli donan
 • Balayı Kingi

  Balayı Kingi, iki kişiyle oynanan ve sadece koz oyunundan ibaret bir iskambil oyunu.
 • Bilimsel metin

  Bilimsel metin, bilimsel bilgiyi iletmeyi sağlayan metinlere bilimsel metinler denir. Bu yazılarda açıklık ve kesinlik önemlidir.
 • Blok şifre çalışma kipleri

  çalışma kipleri, bir blok şifrenin tek bir anahtar altında güvenli bir şekilde tekrarlı kullanımına olanak veren yöntemlerdir.
 • Açık metin

  Açık metin, okuyucu ile buluştuğunda ortaya çıkabilecek alternatif anlamları kapatmaya çalışmayan ve kolayca elde edilebilen tek bir anlamı
 • Şanlıurfa Cezaevi

  Şanlıurfa Cezaevi, resmi adıyla Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Türkiye'nin Şanlıurfa şehrindeki bir E tipi kapalı ve
 • Metin (anlam ayrımı)

  Metin ile ilgili ansiklopedik kullanımlar:
 • Metin bilgisi

  Metin, başı ve sonu ile kapalı bir yapı oluşturan göstergelerin art arda geldiği anlamlı yapıdır.Günay, Doğan (2003). ''Metin Bilgisi''. s