Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü

Türkiye'de dilbilim çalışmaları

Türkçe üzerine yapılan çalışmaların dilbilimsel bir nitelik kazanması Cumhuriyet döneminde oldu. Özellikle Atatürk'ün önderliğinde 1932'de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiye-ti'nin (sonradan Türk Dil Kurumu-TDK) Türk dilinin tarihsel kökeninin araştırılmasın...

Dilbilim

Dil bilimi

Dil bilimi, dilleri inceleyen bilim dalıdır. Bu incelemeyle ilgilenen kişiye dil bilimci denir. Dil bilimi, teorik de uygulamalı da olabilir.

Mehmet Ali Yavuz

Mehmet Ali Yavuz, dilbilimci ve öğretim üyesidir.

dilbilim

Dilbilim, LİNGUİSTİK olarak da bilinir, dili bir sistem olarak gören ve niteliğini, yapısını, birimlerini ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalı. Dilbilim terimi, ilk kez 19. yüzyılda dil incelemelerindeki yeni bir yaklaşımı geleneksel filolojiden ayırmak...

Mehmet Ali Yavuz (dilbilimci)

Mehmet Ali Yavuz, dilbilimci ve öğretim üyesidir.

Göçüşme

> eşki kirpik > kiprik sarımsak > sarmısak ^ Vardar, Berke. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. 2. Baskı. İstanbul: Multilingual, 2007. s. 104. ^ Banguoğlu

Müyessire el-'Ulûm

``Müyessire el-`Ulûm``, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmış gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmış ilk eserdir ve Türkçe`nin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından ese...

Ivar Aasen

Norveç`li dilbilimci ve şair (Volden, 1813-Christiania, bugün Oslo, 1896). Kendi kendini yetiştirerek öğretmen oldu. Şiirler yazdı. Yaptığı pek yolculuk sırasında çeşitli lehçeleri inceledi ve bunlardan esinlenerek ortaya koyduğu iki yapıtıyla, landsmal y...

David Crystal