Açısal Frekans

radyan denilir.Radyan rd kısaltmasıyla gösterilir.

radyan denilir.Radyan rd kısaltmasıyla gösterilir. Periyodik harekette, çemberin bir periyodu birim zaman cinsinden T ise, her radyanın süresi ( T / 2л ) dir. Her periyotta 2 • л radyan olduğundan, saniyedeki radyan sayısı saniyedeki periyot sayısının 2 • л mislidir.

Radyan derece ilişkisi

Çember çevresi 360 derece veya 400 gradlık açıya sahiptir. Çevre aynı zamanda 2 • л adet radyana eşit olduğuna göre, radyan ile derece arasında sabit bir oran olmalıdır. Bir oranın derece cinsinden değeri, : \mbox= \frac \approx 57.295780 (Noktadan sonra gelen basamaklarda ondalık kesir kullanılaıştır.Bu açının derece dakika saniye cinsinden karşılığı 57017′45″dır. ) Frekans Frekans periodik harekette birim zaman içindeki periyot sayısıdır. Şayet periyodik harekette her periodun süresi T ile veriliyorsa; :f=\frac Açısal frekans ise, birim zamandaki radyan sayısıdır. (Gerçi derece veya grad da açı birimleridir. Ancak, açısal frekans denilince, aksi belirtilmedikçe, birim zaman içindeki radyan sayısı söz konusudur.) Açısal frekans ω simgesiyle gösterilir. :\omega= 2\cdot\pi\cdot f= \frac Denklemlerde açısal frekans şu şekilde gösterilir: :y(t)= sin(\omega \cdot t) Örnek Periyodu 1 mikrosaniye (1μs) olan bir periyodik hareketin frekansı; Μikro öneki ve μ simgesi milyonda bir anlamına geldiğine göre μs bir saniyenin milyonda biri anlamına gelir. :T = 1\mu s= \frac=10^ \mbox :\omega=\frac}= 2\cdot\pi\cdot 10^6 \mbox Şayet bu hareket sinüzüdal bir hareket ise; :y(t)= sin(2\cdot\pi\cdot 10^6 \cdot t) Fizikte açısal frekans Fizikte açısal frekans çok yaygın olarak kullanılır.Benzer denklemlerle ifade edilen mekanikteki kütle-yay ve elektromanyetikteki kapasitans-indüktans problemlerinde açısal frekans şu şekilde yer alır: * Yay kütle probleminde; :\omega = \sqrt} Burada, :k yay sabiti :m kütledir. * İndütans kapasitans probleminde; :\omega = \sqrt Burada da :L indüktans :C kapasitanstır. Ayrıca bakınız * Periyodik Fonksiyon * Trigonometri

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.