Ağır Zeybek veya Aydın Zeybeği Ege Bölgesi'nde erkekler tarafından son derece yavaş bir tempoda oynanılan bir zeybek çeşidinin adıdır. Genellikle şu türkü eşliğinde oynanılır :

Ağır Zeybek

Ağır Zeybek veya Aydın Zeybeği Ege Bölgesi'nde erkekler tarafından son derece yavaş bir tempoda oynanılan bir zeybek çeşidinin adıdır. Genellikle şu türkü eşliğinde oynanılır : Uzun olur (aman) efelerin pıçağı Beş yüz dirhem Şam Trablus kuşağı Serbest olur (aman) Anadolu uşağı Aşırdılar karlı (da) dağdan Keşiş'ten Bilmiş ol ki geçmiş olur iş işten Silahı da elinde, kaması da belinde Yavrum İzmir yolunda ben bir güzele vuruldum

Notlar

Yanıtlar