--}}

Ağırlık

Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dünya'da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır, kutuplara gidildikçe ağırlığı artar, ekvatora gittikçe ağırlığı azalır.

AĞIRLIK;

Alm. Gewicht, Fr. Polds, İng. Weight. Bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti.

Ağırlık bir kuvvet olup; kg-kuvvet, gr-kuvvet, dyn ve newton birimleri ile ifade edilir. 1 kg-kuvvet= 1000 gr-kuvvet=9,81 newtondur. 1 gr-kuvvet= 981 dyn’dir. Ağırlık, kuvvet ölçen aletlerle, yani dinamometrelerle ölçülür.

Yerçekimi kuvveti, ekvatordan kutuplara doğru gittikçe artar. Yeryüzü seviyesinden yükseklere çıktıkça da yerçekimi kuvveti azalır. Bu sebepten dolayı da bir cismin ağırlığı sabit değildir. Gerçekte bu değişmeler çok azdır. Ekvatordaki ağırlığı 97,8 kg-kuvvet olan bir cisim, kutupta 98,3 kg-kuvvet yani 0,5 kg-kuvvet daha ağır gelir. İstanbul’da deniz kenarındaki ağırlığı 98 kg-kuvvet olan bir cisim, yerden 32 km yükseklikte 97 kg-kuvvet gelir.

Ağırlık ve kütle, farklı iki kavramdır ve farklı birimlerle ölçülürler. Kütle ile ağırlık kavramları arasında bir bağıntı mevcuttur. Ağırlık P, kütle m, yerçekimi ivmesi g ile gösterilirse, bu bağıntı: P=mg şeklinde ifade edilir.

Bir cismin ağırlık merkezi: Bir cismin en küçük parçalarına etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesi, o cismin ağırlığını verdiği gibi, bu bileşkenin tatbik noktası da, cismin ağırlık merkezini verir.

Homogen olmak şartıyla bazı geometrik şekillerin ağırlık merkezleri şöyledir:

1) Dikdörtgen, kare, paralelkenar ve eşkenar dörtgende; köşegenlerin kesiştiği nokta.

2) Daire ve kürede, merkez.

3) Silindirde, eksenin ortası.

4) Üçgende, kenar ortayların kesiştiği nokta.

Ağırlık merkezinin tayinini ilk defa ele alan, Müslüman astronomi alimlerinin büyüklerinden Ebu Sehl Kuhi’dir. (1014 senesinde vefat etmiştir.) Basınç ve ağırlık merkezlerinin hesaplanmasında geometrik metodları kullandı. Ebu Sehl’in bu konudaki çalışmaları, ondan asırlar sonra 19. yüzyılda A.F. Mabius tarafından ele alınmıştır.

Günümüzde özellikle Batı bilim dünyasında ve onların tesiri altında kalan Doğulularda yaygın olan kanaate göre ünlü yerçekim kanunu, İngiliz bilim adamı Newton tarafından keşfedilmiştir. Halbuki, bu mevzuda ilk defa fikir ortaya atıp, incelemelerde bulunan İslam alimi Biruni’dir (973-1049). Bu hususu bilim tarihçisi Karl Boyer de, History of Mathematics adlı eserinde açıkça itiraf etmektedir.

Yine İslam alimlerinden Hazini (1118-1155), Biruni’nin yerçekimi konusundaki araştırmalarını geliştirerek, çekim kuvvetinin dünyanın merkezine olan uzaklıkla değiştiğini buldu. Böylece bir cismin, dünyanın merkezine olan uzaklığı değiştiğinde ağırlığının da değişeceğini ifade etti. Hatta Mizan-ül Hikme isimli eserinde, düşmekte olan cismin hızı, aldığı yol ve geçen zaman arasındaki münasebet üzerinde de geniş inceleme ve araştırmalarda bulundu. Bütün bunlar, İslam alimlerinin, asırlar önce, değerli birer ilim hazinesi olan pek çok eser ortaya koyduklarını göstermektedir.

Diğer anlamları

Ağırlık

1 . Ağır olma durumu:
"Taşın ağırlığı."-
"Yükün ağırlığı."-
2 . Değerli olma durumu:
"Hediyenin ağırlığı."-
3 . Ağırbaşlılık:
"Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."-
4 . Tehlikeli olma durumu.
5 . Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum:
"Havanın ağırlığı."-
6 . Sıkıntı.
7 . Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
8 . Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
9 . Yük, külfet:
"Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."-
10 . Takı:
"Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."-
11 . Sorumluluk:
"Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."-
12 . Etki, yetki, baskı, güçlük.
13 . Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak:
"Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli."- A. İlhan.
14 . Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne.
15 . Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
16 . mecaziUyuşukluk ve gevşeklik durumu:
"Beynime bir ağırlık peyda olmuştu."- A. Gündüz.
17 . askerlikOrduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri:
"Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum."- F. R. Atay.
18 . fizikYer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke.
19 . sporGüreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
ağırlığınca altın değmek , ağırlığını (ortaya) koymak , ağırlık basmak (veya çökmek) , ağırlık olmak

Ağırlık

Türkçe Ağırlık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. weight, heaviness, weightiness, gravity, force of gravity, dullness, slowness, severity, arduousness, avoirdupois, heft, massiveness, plummet, ponderosity

Ağırlık

ağır olma durumu; ağırbaşlılık. yerçekiminin bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke; yavaşlık. değerli olma durumu; tehlikeli olma durumu, önem.

Ağırlık

Türkçe Ağırlık kelimesinin Fransızca karşılığı.
poids [le], lenteur [la], gravité [la], lourdeur [la], pesanteur [la], sévérité [la]

Ağırlık

Türkçe Ağırlık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Belastung, Gewicht, Größe, Kompliziertheit, Nachschub, Phlegma, Schwere, Wuchtigkeit

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    Agırlığın kurallarını keşfedenin Newton un olmayıp, İslam alimlerinden Ebu Sehl Kuhi ve Biruni lerin olduğunu ifade etmeniz, İslam medeniyetinin büyüklüğünü tekrar keşfetmemize ve tarihimize yeniden saygı duymamızı sağlamıştır.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.