ağırlık olmak

 1 .    sıkıntı vermek:
       "Kimseye ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, iyilikten başka bir şey yapmaz."- Ö. Seyfettin.
  2 .    birine yük olmak, kendi masrafını başkasına çektirmek.

Yanıtlar