Ağaç Kırlangıcı

kırlangıç

Kırlangıç Familyası: Kırlangıçgiller (Hirundinidae). Yaşadığı yerler: Kutuplar haric, dünyanın hemen hemen her tarafında. Özellikleri: 10-23 cm boyunda, çatal kuyruklu, geniş ve uzun sivri kanatlı, ötücü göçmen kuşlar. Evlerin saçaklarına çamurdan fincanı...

kum kırlangıcı

Kum kırlangıcı (``Riparia riparia``), kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından bir kırlangıç türü.

Kaya kırlangıcı

Kaya kırlangıcı (``Ptyonoprogne rupestris``), kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından kayalık alanlarda yaşayan bir kırlangıç türü.

Riparia riparia

Kum kırlangıcı (Riparia riparia), kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından bir kırlangıç türüdür. Avrupa ve Amerika'da yaşayan 12 cm uzunluğundaki kum kırlangıcı, ev kırlangıcına benzerse de üst bölümleri siyah değil, çok koyu boz kahverengidir.

Martenitsa

Martenitsa veya Baba Marta, sadece Bulgaristan`da kutlanan bir bayramdır.

Ev kırlangıcı

Ev kırlangıcı (``Delichon urbica``), kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından göçmen bir kırlangıç türü.

Riparia

Riparia, kırlangıçgiller (Hirundinidae) familyasından bir kuş cinsi. 11-17 cm uzunluğunda küçük veya orta büyüklükteki kırlangıç türleridir.

kırlangıç balığı

Kırlangıç balığı (Triglia lucerna), Triglidae familyasına ait bir deniz balığı türü. Marmara, Akdeniz ve Ege denizinin fazla göç etmeyen, yerli balığıdır.

Kırlangıç (anlam ayrımı)

Kırlangıç : bir kuş

Ağaç Ana

Ağaç Ana - Türk mitolojisinde ve halk kültüründe Ağaç Tanrıça. Farklı şivelerde Ağaç (Ağaş, Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç, Eves) Ana olarak da bilinir. Moğolcada Mod ve Modun (Modon) Eçe olarak söylenir.