Ağaç Tırmaşık Kuşu

Ağaç Ana

Ağaç Ana - Türk mitolojisinde ve halk kültüründe Ağaç Tanrıça. Farklı şivelerde Ağaç (Ağaş, Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç, Eves) Ana olarak da bilinir. Moğolcada Mod ve Modun (Modon) Eçe olarak söylenir.

Ağaç Ata

Ağaç Ata - Türk Mitolojisinde ve halk kültüründe Ağaç Tanrı. Farklı şivelerde Ağaç (Ağaş, Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç, Eves) Ata olarak da bilinir. Moğolcada Mod ve Modun (Modon) Eçege olarak söylenir.

Ağaç İyesi

Ağaç İyesi - Türk halk kültüründe ve mitolojisinde ağacın koruyucu ruhu. Değişik lehçelerde Ağaş (Ağas, Yağaç, Yığaç, Cığaç, Eves) İyesi olarak da söylenir. Moğolcada Mod (Modun, Modon) Ezen olarak geçer.

ANTLR

ANTLR (ANother Tool for Language Recognition; Dil Tanıma İçin Başka Bir Araç Daha), Java, C++, C# ve Python dillerini destekleyen, LL(k) kullanan bir ayrıştırıcı üreticisidir.

Ağaç (anlam ayrım)

Ağaç aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Ağaç (anlam ayrımı)

Ağaç aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Baston

Baston, yürürken dayanmaya yarayan, ağaç, metal veya başka bir maddeden yapılmış ince uzun araç. Aksesuar olarak ya da yaşlılık, rahatsızlık gibi nedenlerle kullanılır.

Ağaçbilim

Ağaç dergisi

Ağaç, 1936'da sanat-fikir-aksiyon alt başlığıyla yayımlanmaya başlayan aylık dergidir. Sahibi ve başyazarı Necip Fazıl Kısakürek'tir.

Orman tırmaşık kuşu

Orman tırmaşık kuşu (Certhia familiaris), ötücü kuşlar takımından bir kuş türüdür. Avrupa'nın ılıman kesimlerinde ve Asya'nın bazı bölgelerinde görülürler.