Ağdam

Azerbaycan`da rayon olarak adlandırılan birinci derece idari bölümlerden birisidir.

Ağdam

Azerbaycan`da rayon olarak adlandırılan birinci derece idari bölümlerden birisidir.

+ <big>Ağdam</big>
thumb|300px||Map of Azerbaijan showing Agdam rayon]]
Nüfus (1993): 163,400
Yüzölçümü: 1,150
Yönetim Merkezi: Ağdam
Yüzölçümü - 1094 km2 Nüfusu - 153154 İdari Merkezi - Ağdam

Kasabaları ve KöyleriQuzanlı, İmanqulubÉ™yli, Çullu, Eyvazlı, Üçoğlan, AlıbÉ™yli, Kiçikli, Usublu, Ballar, Baharlı, Ortaqışlaq, BöyükbÉ™yli, Qaradağlı, Rzalar, Evoğlu, ZÉ™ngişalı, Mahrızlı, ƏfÉ™tli, HacımÉ™mmÉ™dli, İsalar, Küdürlü, HÉ™sÉ™nçobanlı, Hacıturalı, QÉ™hrÉ™manbÉ™yli, MÉ™mmÉ™dbağırlı. ÇÉ™mÉ™nli, Şükürağalı, Saraclı, Xındırıstan, Sarıçoban, Dadaşlar, KÉ™lbahüseynli, PaşabÉ™yli, Yüzbaşılı-I, Yüzbaşılı-II, Baharlı, BÉ™ybabalar, Baş QÉ™rvÉ™nd, Orta QÉ™rvÉ™nd, Ayaq QorvÉ™nd, Çıraqlı, ƏhmÉ™dağalı, MirÉ™şÉ™lli, Kolqıslaq, NÉ™mirli, TÉ™zÉ™kÉ™nd, MÉ™rzili, Ergi, Şahbulaq.

Coğrafi KonumuRayonun rölyefi esasen düzlük, kısmen alçak dağlıktır. Arazide geniş yer tutan Karabağ düzlüğünün mutlak yüksekliği güneybatıdan kuzeydoğuya doğru tedricen azalır. arazide kireç taşı, çimento hammaddesi, çakıl ve kum yatakları vardır. Rayon arazisinde Xaçın ve Qarqar çayları akmaktadır.

İktisadi KarakteriRayon iktisadının esasını gıda, hafif sanayi ve tarım ekonomisi: pamukçuluk, tahılcılık, üzümcülük, ipek böcekciliği, hayvancılık teşkil etmektedir. Rayonda et kombinesi, yağ-peynir, konserve, tezgah avadanlığı ve birkaç şarap fabrikaları, ipek böceği fabrikası, halı fabrikası, mekanik taş ocağı, ekmek fırını, tavukçuluk fabrikası, mali hizmet tesisi ve sair müesseseler vardı. Günümüzde bu rayon Ermeni işgali altındadır.

}

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar