Canlılarda hastalık nedeni olabilecek mikropların özel işlemlerden geçirilmesi sonucu, hastalık yapıcı etkileri yok edilmiş ancak vücudun savunma sistemini (Bağışıklık sistemi) uyaracak nitelikleri korunmuş tıbbi ürünlere aşı denir.

Aşı

Canlılarda hastalık nedeni olabilecek mikropların özel işlemlerden geçirilmesi sonucu, hastalık yapıcı etkileri yok edilmiş ancak vücudun savunma sistemini (Bağışıklık sistemi) uyaracak nitelikleri korunmuş tıbbi ürünlere aşı denir.

Mikropların vücuda girip hastalık yapmalarına 'Enfeksiyon' denir. Vücuda yabancı olup da vücutta karşı reaksiyon uyandıran maddelere 'Antijen' denir. Vücutta yabancı maddeye karşı ortaya çıkan savunma maddelerine 'Antikor' denmektedir.başta hücre çeperleri olmak üzere mikropların çeşitli yapıları vücut için kuvvetli birer antijendir

Birçok enfeksiyon hastalığında, hastalığı geçirdikten sonra,kişide,o hastalıklara karşı bir dayanıklılık durumu (Bağışıklık) ortaya çıkar. O halde,bu hastalıklara karşı sun'i tedbirlerle kişilere bağışıklık kazandırmak imkanı vardır.

Bu bağışıklıklar 2'ye ayrılır;
  • Aktif Bağışıklık
  • Pasif Bağışıklık


1.Aktif Bağışıklık : Antijen verilir.Vücut kendi gayretleriyle antijene karşı savunma maddelerini,yani antikorlarını hazırlar. 2.Pasif Bağışıklık : Başka canlıda o mikroba karşı meydana getirilmiş antikorlar (gamma glabunli serum) verilir.Aktif bağışıklamada ise (aşılama ile) bağışıklık süresi yıllarla ölçülür.

Yaygın Olarak Kullanılan AşılarDifteri Aşısı : Bu mikrop toksinin zarasız hale getirilmesiyle yapılır. Koruma değeri %95

Boğmaca Aşısı : Ölü boğmaca bakterisinden elde edilen bakteri aşısıdır.Koruma değeri %85

Tetanos Aşısı : Tetanos mikrobunun toksininin zararsız hale getirilmesiyle yapılır. Difteri,boğmaca ve tetanos aşıları karma aşı olarak (DBT) bir arada yapılabilir. Koruma değeri %100

Çocuk Felci: Çocuk felci virüsünün etkisiz hale getirilmesiyle elde edilen bir canlı virüs aşısıdır. Koruma değeri %85-%90

Kızamık Aşısı : Canlı virüs aşısıdır.Üst kola kas içine 0.5 ml uygulanır.Aşıdan 7-10 gün sonra ateş,göz nezlesi, döküntü olabilir. Koruma değeri %95

Kabakulak Aşısı : Canlı virüs aşısıdır.1 yaşından sonra yapılır.Kızamık,kızamıkçık ve kabakulak bir arada yapılabilir.Ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Koruma değeri %95

B-C-G Aşısı : Verem hastalığına karşılık kullanılan bir canlı bakteri aşısıdır.Sol omza deri içine 0.1 ml yapılır. Yeni doğan çocuklara ilk ay içinde yapılır.İleri yaşlarda tüberkülin (PPD) testi,menfi ise yapılır.aşıya bağlı deri altı apsesi, lenf bezi şişmesi görülebilir.

Kuduz Aşısı : Canlı virüs aşısıdır.

aşı

1 . Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.
2 . Bu eriyiğin uygulanması:
"Çiçek aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı."-
3 . Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk vb. parçaları kaynaştırma işi.
4 . Bu yolla eklenen parça.
5 . sıfatAşılı (kimse veya bitki):
"Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim."- A. Gündüz.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
aşı olmak , aşı vurmak , aşı yapmak

aşı

Türkçe aşı kelimesinin İngilizce karşılığı.
Aşı; vaccine, vaccinal, of or related to vaccination, vaccination, shot

aşı

Türkçe aşı kelimesinin Fransızca karşılığı.
vaccin [le], inoculation [la]; (a

aşı

Türkçe aşı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Impfstoff

Yanıtlar