Aşık Şenlik

Asıl adı Hasan olup 1850'de Çıldır'ın Suhara (Yakınsu) köyünde doğmuştur. Aşık Şenlik Terekeme (Karapapak) boyundandır. Karapapak ağzını en yetkin biçimde kullanan Şenlik, 14 yaşında kuş avcılığı yaparken dere boyunda uyuya kalmış, düşünde aşk badesini içmiş.

Asıl adı Hasan olup 1850'de Çıldır'ın Suhara (Yakınsu) köyünde doğmuştur. Aşık Şenlik Terekeme (Karapapak) boyundandır. Karapapak ağzını en yetkin biçimde kullanan Şenlik, 14 yaşında kuş avcılığı yaparken dere boyunda uyuya kalmış, düşünde aşk badesini içmiş. Kalkınca şiir söylemeye başlamış. 19 yaşında iken Ahılkelek'in Lebis köyünden Aşık Nuri'den saz çalmayı öğrenmiştir. Kars, Ahıska, Borçalı, Tiflis, Gürü ve Revan'ı , dolaşmış, çağının birçok aşığıyla karşılaşmalar yapmıştır.

Şenlik vefadan yakınır. Toplumdan şikayetçi değildir. Toplum içerisinde bir insan düşmüşse bu toplumun değil kişinin suçudur. Kişi, Sakınarak gezmeli ve konuşmalıdır.

Manasız mantıksız sözü bilmenin faydası ne? Az anlayıp çok söyleyip gülmenin faydası ne? İtibar dediğin elde bir muhalif şişedir Boş yere kaldırıp taşa çalmanın faydası ne?

Şenlik çağı, halk ozanları bakımından geniş ve güçlü bir çağdır. Ozanımız bu ozanlardan Feryadi, Mazlumi, Sümmani, Aşık Abbas ve İzani ile karşılaşmıştır. Sümmani, ile bütün hayatları boyunca bir kardeş gibi yaşamışlardır. Söylentiye göre bir karşılaşmalarında uzun boylu çaba sarf edip, yorulunca Şenlik'in annesi içeri girerek her ikisine de kardeşsiniz anlamına gelmesi için göğüslerini göstermiş ve ozanları ayırmıştır.

Dil olarak ağdalı bir dil kullandığı görülse de, çağının ozanlarında genel olarak görülen bu durum, salt Şenlik için eleştiri konusu edilebilecek bir özellik değildir.

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının olduğu dönemde Şenlik kahramanlık destanlarıyla, koçaklamalarıyla yöredeki milis kuvvetlerin direnç kaynağı olmuştur.

Kars'ın Ermenilerle dolu olduğu günlerde, Çıldır'dan Kars'a gelen Aşık Şenlik, durumun kötü olmasından, geri döner. Dönerken yolda arkasında süvarileriyle, bir Rus Generali rastlar. Kendisinden vaziyet hakkında ve Rus Çarlığını mı, yoksa Osmanlıların yanında mı yer alacağını soran Rus generaline şu yanıtı verir:

Al'osmanı isterem

Hulusi gabilden bilsen fikrimi Men Allah'tan Al'osmanı isterem. Merhamet sahibi ol rahmi gani Nesli mürsel hökmü hanı isterem.

Süleyman mülkünde bergarar duran Muhammet vekili makamı nuran Hıfsının ezberi ayeti Kur'an Selavatl, o Sulfanım isterem.

Al'osman şahım var şahlar serveri Dilinde salavat zikri ezberi Kaftan kafa zirü zeminden beri Hükmetmağa bir tek onu isterem.

Emri Hak yedinden çekilip kalem Var imiş ettiğim yetişti belam Mülkünde saltanat hükmünde alem Divanında Şevket Şam isterem.

Gam günlü Şenlik'in gönlünün şadı Çıkmaz hatırımdan Al'osman adı, Gidipti dünyanın lezzeti tadı Mahşer günü bir mekanı isterem.

Bunu dinleyen Çarlık Rusyası nın generali bu büyük ozanımızı kutlayarak "Eğer Çarlık Rusyasını istiyorum deseydin, hemen boynunu vurduracaktım. Tam dinine sadıkmışsın." diyerek, yirmi beş lira da mükafat verir. Zamanın tanınmış bir çok aşıklarıyla karşılaşmalarda bulunan Şenlik, istilacılarla mücadele veren en güçlü aşık olarak bilinir.

1913 yılında, Revan'da hanlar arasında yapılan bir düğünde, toy babası seçimi için bilinmedik bir hikaye yarışı başlar. "Latif Şah" hikayesi Revan'lı Bala Mehmet tarafından, okununca, aldığı birincilikle, başını belaya sokar. Toy babası seçimini kazanan Bala Mehmet, bazı hanlar tarafından sıkıştırılarak, hikayenin ustasının gelmemesi halinde başının vurulacağını belirtirler. Hanların baskısı üzerine Şenlik'e gelen aşık, onu da alıp, Revan'a giderler. Oradaki aşıklar Şenlik'in atışmalarda yendiği, bağladığı kişiler olup, Aşık Şenlik'e kin besleyenlerdir. Revan'da yapılan atışmalarda da yenilirler. Zaten kinli olana bu aşıklar, Şenlik'e bir tuzak kurarak, yemeğine zehir katarlar. Hastalanan Aşık Şenlik, trenle Arpaçay'a kadar gelir, Dilaver köyünde iyice hastalanır ve ölür. Cenazesi Akbaba'nın Hozu köyüne ve oradan Çıldır'ın Suhara köyüne getirilir. Mezarı buradadır.

Ehl-i islam olan işitsin bilsin, Can sağ iken yurt vermeniz düşmana İsterse Uruset ne ki var gelsin Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.

Guşanın kılıcı geyinin donu Gavga bulutları sardı her yanı Dağda goç yiğidin şan alma günü Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Gavga günü namert sapa yer arar Er olan göğsünü düşmana gerer Cemi ervah bizden meydana girer Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Asker olan bölük bölük bölünür Sandınız mı Kars kalası galınır Boz atlar üstünde gılıç çalınır Can sağ iken yurt vermeniz

Hele Alosrnan'ın görmemiş zorun Din gayreti olan tedarik görün Al tepip baş kesin Kazak'ı kırın Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Benesferdir bilin Urus'un aslı Orman yabanisi balıkçı nesli Nınzır sürüsüne dalıp kurt misli Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Şenlik durursuz atlara minin Sıyra gılıç düşman üstüne sürün Artacaktır şanı bu Al'osmanın Can sağ iken yurt vermeniz düşmana


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.