Aşağı Cubba, (Somali dilinde ''Jubbada Hoose''), Doğu Afrika'da Somali'nin güneyinde il. 1960'a değin İtalyan yönetimi altındaki Birleşmiş Milletler Somali Manda Bölgesi'nin bir parçası olan Aşağı Cubba, 1973'te eski Yukarı Cubba bölgesinin güney kesiminin ayrılmasıyla il haline getirildi.

Aşağı Cubba

Aşağı Cubba, (Somali dilinde Jubbada Hoose), Doğu Afrika'da Somali'nin güneyinde il. 1960'a değin İtalyan yönetimi altındaki Birleşmiş Milletler Somali Manda Bölgesi'nin bir parçası olan Aşağı Cubba, 1973'te eski Yukarı Cubba bölgesinin güney kesiminin ayrılmasıyla il haline getirildi. Ortasından Ekvator çizgisi geçen ilin toprakları güneydoğuda Hint Okyanusu ile kuzeydoğuda Cubba Nehrinden başlayarak batıya ve güneye doğru Kenya'ya kadar yayılır. Hint Okyanusu kıyısına paralel olarak 80 km boyunca güney yönünde akan Cubba Nehri, Kismaayo yakınlarında Hint Okyanusuna dökülür. Nehir boyunca yaygın olarak hindistancevizi ve çeşitli tarımsal ürünler yetiştirilir. Hint Okyanusu kıyılarında kum tepecikleri uzanır. Koruyucu bitki örtüsü aşırı hayvan otlatma sonucu büyük ölçüde yok olan bu kum tepecikleri, gittikçe iç kesimlere doğru sokulmaya başlamış ve 1980'lerin başında çevresindeki tarımsal alanları da tehdit eder hale gelmiştir. Cubba Nehrinin ağzında mangrov ormanları vardır. Ülkenin en verimli ekim alanlarından biri olan il topraklarında önemli ölçüde yerleşik nüfus yaşamaktadır. Başlıca ürünler mısır, pamuk, susam ve muzdur. 1991'de iç savaş başlamadan önce, il merkezi Kismaayo Somali'nin canlı bir ticaret merkezi ve başlıca limanlarından biriydi.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar