Aşağı kuark, elektrik yükü -(1/3)e olan temel parçacık. Tümünde ikinci hafif kuarktır.

Aşağı kuark

Parçacık bilgi kutusu | isim = Aşağı kuark | başlık = Aşağı kuark | içerik = Temel parçacık | ailesi = Fermiyon | grubu = Kuark | kuşak = Birinci kuşak | kütle = 4 - 8 MeV/c<sup>2</sup> | elektriksel_yük = -1/3 e | spin = 1/2

Aşağı kuark, elektrik yükü -(1/3)e olan temel parçacık. Tümünde ikinci hafif kuarktır. Çıplak kütlesi tam olarak hesaplanamaz, ancak 4 - 8 MeV arasındadır.

Yukarı kuark ismi, Gell-Man ve Zweig tarafından Kuark Modeli`nde 1964 yılında verilmiştir.

Temel parçacıklar

İlgili konuları ara

Yanıtlar