* Aşerme, gebeliğin ilk aylarında kadınların yiyecek, içecek vb maddelere duydukları aşırı istek ya da tiksinti.* Aşer (Beni İsrail) - İsrailoğulları'nın atalarından, Yakup'un on iki oğlundan biri.* Aşer kabilesi - Aşer (Beni İsrail)'in soyundan gelen On iki İsrail kabilesinden biri.

Aşer

Yanıtlar