Aşkenaz Ortaçağ İbranicesinde bugünkü Almanya topraklarını tanımlayan sözcüktür. O dönemde bu bölgede yaşayan Yahudiler bu isimle anılmaya

Aşkenaz

Aşkenaz Ortaçağ İbranicesinde bugünkü Almanya topraklarını tanımlayan sözcüktür. O dönemde bu bölgede yaşayan Yahudiler bu isimle anılmaya başlanmıştır. Sözkonusu Yahudiler zaman içinde doğuya doğru göç ederek Orta ve Doğu Avrupa`nın birçok bölgesine yerleşmişlerdir.

2. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından öldürülen 6 milyon Yahudi`nin büyük çoğunluğu Aşkenaz Yahudisi`dir. Bugün halen dünya Yahudi nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Dilleri Almanca`ya çok benzeyen Yidiş`tir.

Ayrıca Bakınızİlgili konuları ara

Yanıtlar