A����K��A Tiyatro Toplulu��U

Osmanlı Tiyatrosu

Osmanlı Tiyatrosu, Güllü Agop'un Gedikpaşa Tiyatrosu'nda kurduğu ve adı bu yapıyla özdeşleşmiş tiyatro topluluğu. İlk Türkçe oyunlar burda oynanmış, Müslüman oyuncular ilk kez burda sahneye çıkmıştı. Topluluk, Gedikpaşa Tiyatrosu, Güllü Agop Tiyatrosu, Ti...

12. Afife Tiyatro Ödülleri

12. Afife Tiyatro Ödülleri ya da 12. Afife Jale Ödülleri, 2008 yılında, 14 dalda verilen tiyatro ödülleridir. Ödüllerin adayları ile özel ödül sahipleri 31 Mart 2008'de açıkladı. Ödüller 21 Nisan 2008'de yapılan törenle sahiplerine verildi.

Darülbedayi

Darülbedayi İstanbul Şehir Tiyatrosunun ilk şekli ve adı.Türk tiyatro tarihinde, tiyatronun kuruluş ve gelişmesinde, Dârülbedâyi topluluğu öncülük etmiştir. Teşkilatın ilk adı, Dârülbedâyi-i Osmânîdir.

Burhanettin Tiyatrosu

Burhanettin Tiyatrosu, sanatçı Burhanettin Tepsi tarafından 1909 yılında İstanbul - Erenköy'de kurulan bir özel tiyatro topluluğudur.

Osmanlı Dram Kumpanyası

Osmanlı Dram Kumpanyası, Mınakyan Tiyatrosu olarak da bilinen, Mardiros Mınakyan'ın kurduğu ve yönettiği tiyatro topluluğudur. Kumpanya, Türk Tiyatrosu'nun gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Şark Tiyatrosu

Şark Tiyatrosu, Tanzimat döneminin önde gelen tiyatro topluluklarından biri. O dönemde yabancı dilde oyun oynama tekelini elinde tutan Naum Tiyatrosu karşısında duramayan ve bir grup Ermeni öğretmenden oluşan Hasköy Tiyatrosu`nun dağılmasıyla kuruldu. Ara...

Trabzon Devlet Tiyatrosu

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 13 bölge tiyatrosundan biridir.

Tanzimat dönemi tiyatro

1.Tanzimat’ta Seyirci ve Tiyatro AnlayışıHerşey sıfırdan başlamıştı. Oyuncusu, yöneticisi, oyun yazarı nasıl yeni bir pencereyi aralıyorsa ,seyircide onlarla birlikte bu yeni yaşantıyla tanışmak,onu sevmek bir başlangıç yapmak zorundaydı.

Oyun istasyonu tiyatro topluluğu

Oyun İstasyonu Tiyatro Topluluğu, Kocaeli’de kurulan doğaçlama ve metinli oyun ekibi.

Osmanlı Donanma Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi

Osmanlı Donanma Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi, Balkan Savaşı' ndan (1912) sonra Osmanlı Donanma Cemiyeti' ne yeni gelir kaynakları sağlamak amacıyla 1913' te kurulan tiyatro topluluğu.