A��Ura

Jura era

Uma Cura

Una Ora

Pura Han

Pura Han, Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslamdaki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir. Bu hayvanlar kurt başlı olarak betimlenirler....

ura

ura'

ISO 639:u

Gian Maria Bravo

Riuniti, 1971. Gli anarchici, a cura di, Torino, UTET, 1971. Il pensiero socialista. 1791-1848, testi e note biografiche a cura di, Roma, Editori Riuniti,

A Rua

Mónica Jiménez

Erişim tarihi: 21 Nisan 2008.  ^ "Perfil: Mónica Jiménez, una [[:Şablon:Not a typo]] ligada a la educación y a los DD.HH". El Mercurio Newspaper (İbyolca)