A'la Suresi

Kısaca: A'la Suresi, Kur'an-ı Kerim'in seksen yedinci sûresi. Mekke devrinde nazil olmuştur. On dokuz ayetten oluşur. ...devamı ☟

A'la Suresi (Arapça: سورة الأعلى) Kur'an-ı Kerim'in seksen yedinci suresi. Mekke devrinde nazil olmuştur. On dokuz ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayette geçen ve yüce anlamına gelen a'la kelimesinden alır. A'la Allah'ın 99 isminden biridir.

A'la Suresinde Allah'ın yüceliğinden ve kudretinden, kafirlerin durumundan, kur'an okuma ve ezberleme kolaylığından, dünya hayatının ebedi kurtuluşa hizmet etmesi halinde bir değer ifade edeceğinden bahsedilir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

A'lâ Suresi
4 yıl önce

A’lâ Suresi (Arapça: سورة الأعلى) ya da el-A'lâ (Arapça: الۡاَعۡلَی), Kur'an'ın 19 ayetten oluşan 87. suresidir. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan...

A'raf Suresi
1 yıl önce

A'raf suresi (Arapça: سورة الأعراف), İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci suresidir. Sure 206 ayetten oluşur. Sure, ismini 46. ve 48. âyetlerinde...

A'raf Suresi, A'la Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Araf, Asr Suresi
Leyl suresi
1 yıl önce

Leyl Suresi (Arapça: سورة الليل) Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi. Sure 21 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayette geçen...

Leyl Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Tekvir Suresi
1 yıl önce

Tekvir Suresi (Arapça: سورة التكوير, Sūrat'ul Tekvīr), Kur'an'ın 81. suresidir. Sure 29 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen dürmek anlamına...

Tekvir Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Cin Suresi
1 yıl önce

org.tr/cin-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/cin-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/72-cin-suresi Türkçe Kur'an Diyanet...

Cin Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Kalem suresi
1 yıl önce

Kalem Suresi (Arapça: سورة القلم) Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi. Sure 52 ayetten oluşur. İkinci iniş sırasına sahip olduğuna inanılmaktadır. Sure ismini...

Kalem Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Sad suresi
1 yıl önce

Sad Suresi (Arapça: سورة ص ), Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi. Sure 88 ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayettindeki “Sad” harfinden almıştır. Mekke döneminde...

Sad Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Hucurât suresi
1 yıl önce

Hucurât Suresi (Arapça: سورة الحجرات) Kur'an'ın 49. suresidir. Sure 18 ayetten oluşur. Sure ismini 4. ayetinde geçen odalar anlamına gelen hucurât kelimesinden...