A'raf Suresi

Kısaca: Araf suresi veya A'râf sûresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuâra 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. ...devamı ☟

Araf suresi veya A'raf suresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuara 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.

Araf suresi Mekke'de inmiştir. 206 ayettir.Ibn Abbas ve Mukatil'den yapilan bir rivayete göre 163-172 ayetleri Medine'de inmistir. İslam dininde var olan Araf kavramından ve Araf'ta bulunanlardan, bu surenin 46-50 ayetlerinde bahsedilir. Bu nedenle sureye Araf suresi denmiştir.

Surede İslam dini itikadına (din esaslarına) ve diğer dini hükümlere ait birçok temel bilgi ve emir bildirilmektedir. Ayrıca bazı peygamberlerin kıssaları ve topluluklarının durumlarına dair tasvirler içerir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

A'lâ Suresi
5 yıl önce

A’lâ Suresi (Arapça: سورة الأعلى) ya da el-A'lâ (Arapça: الۡاَعۡلَی), Kur'an'ın 19 ayetten oluşan 87. suresidir. Mekke'de indirildiğine inanılmakta olan...

Cin Suresi
1 yıl önce

org.tr/cin-suresi ^ https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/cin-suresi ^ https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/sure/72-cin-suresi Türkçe Kur'an Diyanet...

Cin Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Asr Suresi
Sad suresi
1 yıl önce

Sad Suresi (Arapça: سورة ص ), Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi. Sure 88 ayetten oluşur. Sure ismini birinci ayettindeki “Sad” harfinden almıştır. Mekke döneminde...

Sad Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Allah, Ankebut Suresi
Leyl suresi
1 yıl önce

Leyl Suresi (Arapça: سورة الليل) Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi. Sure 21 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayette geçen...

Leyl Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Kalem suresi
1 yıl önce

Kalem Suresi (Arapça: سورة القلم) Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi. Sure 52 ayetten oluşur. İkinci iniş sırasına sahip olduğuna inanılmaktadır. Sure ismini...

Kalem Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Tekvir Suresi
1 yıl önce

Tekvir Suresi (Arapça: سورة التكوير, Sūrat'ul Tekvīr), Kur'an'ın 81. suresidir. Sure 29 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayetinde geçen dürmek anlamına...

Tekvir Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Kamer suresi
1 yıl önce

Kamer Suresi (Arapça: سورة القمر), Kur'an'ın 54. suresi. Sure 55 ayetten oluşur. Mekke devrinin ilk yıllarında, Tarık Suresi'nden sonra indirildiğine...

Kamer Suresi, A`la Suresi, A`raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Hucurât suresi
1 yıl önce

Hucurât Suresi (Arapça: سورة الحجرات) Kur'an'ın 49. suresidir. Sure 18 ayetten oluşur. Sure ismini 4. ayetinde geçen odalar anlamına gelen hucurât kelimesinden...