A'raf Suresi

Araf suresi veya A'râf sûresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuâra 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.

Araf suresi veya A'raf suresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuara 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.

Araf suresi Mekke'de inmiştir. 206 ayettir.Ibn Abbas ve Mukatil'den yapilan bir rivayete göre 163-172 ayetleri Medine'de inmistir. İslam dininde var olan Araf kavramından ve Araf'ta bulunanlardan, bu surenin 46-50 ayetlerinde bahsedilir. Bu nedenle sureye Araf suresi denmiştir.

Surede İslam dini itikadına (din esaslarına) ve diğer dini hükümlere ait birçok temel bilgi ve emir bildirilmektedir. Ayrıca bazı peygamberlerin kıssaları ve topluluklarının durumlarına dair tasvirler içerir.


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.