A-Dna

Kısaca: A-DNA, çift sarmal DNA'nın olası modellerinden biridir. Sağ el sarmal yapsında ve en çok bilinen DNA formu olan B-DNA yapısına oldukça benzerdir, fakat sarmal yapısı daha sıkıdır. ...devamı ☟

A-DNA
A-DNA

right|thumb|A-DNA`nın yapısı A-DNA, çift sarmal DNA`nın olası modellerinden biridir. Sağ el sarmal yapsında ve en çok bilinen DNA formu olan B-DNA yapısına oldukça benzerdir, fakat sarmal yapısı daha sıkıdır.

DNA`nın su miktarının azaldığı (dehidrasyon) durumlarda ya da yüksek tuz koşullarındaki halidir. Çapı 23 A0dır ve tam bir dönüşünde 11 baz çifti vardır. Bazlar sarmalın eksenine eğik ve yatay olarak yerleşmişlerdir. Büyük ve küçük oluğun görünümü B-DNA`dan farklıdır. Normal biyolojik koşullarda bulunmaz.

genetik-taslak

İlgili konular

b-dna baz dna genetik

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

A-DNA Resimleri

DNA
2 yıl önce

Deoksiribo nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları...

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot
Dna profillemesi
2 yıl önce

DNA profillemesi (DNA testi, DNA tiplemesi ve genetik parmak izlemesi olarak da adlandırılır), insanların DNA profillerine dayanarak onların kimliklerinin...

DNA'nın yapısı
2 yıl önce

bölümlerdir. Örneğin: | | | | | | G A T T C C C A A A A A T G T C A A A A A A T A G G C A A A A A A T G C C A A A A A A T C C C A A A C Bu içsel olarak bükük yapıda...

DNA onarımı
5 yıl önce

DNA onarımı, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanizmalarını tanımlamaktadır. İnsan hücrelerinde metabolik aktiviteler ve çevresel faktörler (UV ışığı...

Dna nanoteknolojisi
5 yıl önce

DNA nanoteknolojisi nanoteknolojinin bir alt sahasıdır, DNA ve diğer nükleik asitlerin moleküler tanıma özelliklerini kullanarak yeni moleküler yapılar...

DNA replikasyonu
5 yıl önce

DNA replikasyonu veya DNA ikileşmesi, tüm organizmalarda meydana gelen ve DNA kopyalayarak kalıtımın temelini oluşturan biyolojik bir süreçtir. Süreç...

DNA Polimeraz
2 yıl önce

DNA polimeraz, DNA ikileşmesini sağlayan bir enzim. Bu enzimler bir DNA ipliğini kalıp olarak kullanır, onu okuyup, onun boyunca deoksiribonükleotitlerin...

DNA Ligaz
2 yıl önce

Moleküler biyolojide DNA ligaz iki DNA molekülünü uç uca birleştiren özel bir ligaz (EC 6.5.1.1) tipidir. DNA ligaz DNA tamiri, DNA ikileşmesinde rol oynar...