A Posteriori

Kısaca: 1- Deneyden ve tecrübeden çıkan veya deneyle ve tecrübeyle doğrulanan, doğru olduğu anlaşılan (önerme yahut bilgi). 2- Tecrübeden sonra varolan, tecrübeyle edinilen, tecrübeyle ortaya çıkan (bilgi). ...devamı ☟

1- Deneyden ve tecrübeden çıkan veya deneyle ve tecrübeyle doğrulanan, doğru olduğu anlaşılan (önerme yahut bilgi).

2- Tecrübeden sonra varolan, tecrübeyle edinilen, tecrübeyle ortaya çıkan (bilgi).

Deneyden önce alan... Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin (sonsal) karşıtıdır.

Deneyden çıkarsamadığı ve bundan ötürü de deneyden önce olduğu varsayılan bilgi sorunu antikçağ yunan düşüncesinde oluşmuş, skolastiklerce geliştirilmiştir, Alman düşünür Kant’ın sisteminde önem kazanmıştır. Her iki terimi de ortaya atan XIV. Yüzyıl skolastiklerinden Albert le Grande de Saxe’tır. Antikçağda Aristoteles tümelden tikele yapılan uslamlamayı önsel kanıt (apriori) ve buna karşı tikelden tümele yapılan uslamlamayı sonsal kanıt (aposteriori) saymıştır. Çünkü birincisinde ussal bir ilkeden, ikincisindeyse duyumlarla algılanan ve bundan ötürü de deneysel olan bilgilerden yola çıkılıyordu. Birincisi önsel bilgiden yola çıkan bir tümdengelim uslamlama, ikincisi sonsal bilgiden yola çıkan bir tümevaran uslamlama’ydı. Özellikle Hıristiyan metafiziği, tanrının varlığını kanıtlamak için deneyden yaralanmak imkansız bulunduğundan, zorunlu olarak ussal ve bundan ötürü de önsel olan(apriori)’dan yararlanmıştır. Gerçekte hiçbir önsel bilgi bulunmadığı halde önselliğin yüzyıllarca savunulmasının gerçek nedeni bu zorunlulukta yatar.idealist felsefe tarihi bir bakıma böylesine bir savunmanın tarihidir. Fakat bilimsel açıdan hiçbir önsel bilgi yoktur.

A posteriori

İngilizce A posteriori kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
a posteriori, después del hecho, del efecto a la causa, inductivo, basado en la lógica de los sucesos, después de ser examinado

A posteriori

İngilizce A posteriori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
a posteriori

A posteriori

İngilizce A posteriori kelimelerinin Almanca karşılığı.
nachträglich; auf Erfahrung gründen

A posteriori

İngilizce A posteriori kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
a posteriori, induttivo

A posteriori

İngilizce A posteriori kelimelerinin Portekizce karşılığı.
a posteriori

A posteriori

A posteriori deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir. Deneyden önce ve ondan bağımsız olarak anlamını dile getiren Latince "a priori" deyimiyle birlikte kullanılır.

A posteriori

Almanca A posteriori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a posteriori, from effect to cause, inductive

A posteriori

İtalyanca A posteriori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a posteriori, inductive

A posteriori

Portekizce A posteriori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a posteriori
adv. a posteriori

A posteriori

İspanyolca A posteriori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a posteriori
adv. a posteriori, event: after the event

A posteriori

İngilizce A posteriori kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
gevolg na de daad,van aanleiding naar reden

A posteriori

adj. a posteriori, from effect to cause, inductive
adj. a posteriori, inductive

A posteriori

Fransızca A posteriori kelimelerinin Almanca karşılığı.
adj. aposteriorisch
adv. a posteriori

A posteriori

Fransızca A posteriori kelimelerinin Türkçe karşılığı.
olayların sonunda, sonunda

A posteriori

Almanca A posteriori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
adv. a posteriori

A posteriori

Almanca A posteriori kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
adv. posteriore: a posteriori

A posteriori

Almanca A posteriori kelimelerinin Türkçe karşılığı.
z. sonsal

A posteriori

İtalyanca A posteriori kelimelerinin Almanca karşılığı.
adv. a posteriori

A posteriori

İspanyolca A posteriori kelimelerinin Almanca karşılığı.
a. aposteriorisch

İlgili konular

a priori felsefe immanuel kant

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Saf Aklın Eleştirisi
11 ay önce

Doğruluğu sadece tecrübeye dayalı olarak belirlenebilen önermeler için ise a posteriori terimini kullanır. Bunun dışında Saf Aklın Eleştirisi'nde analitik ve...

Saf Aklın Eleştirisi, Saf Aklın Eleştirisi
A priori
11 ay önce

kullanılan a priori kavramı, Skolastiklerce geliştirilmiş, Alman düşünür Immanuel Kant’ın sisteminde önem kazanmıştır. A priori ve a posteriori terimlerini...

A priori, A posteriori, Alman, Aristoteles, Felsefe, Felsefe Portalı, Hristiyan, Immanuel Kant, Skolastik, Tümdengelim, Albert le Grande de Saxe
Moritz Schlick
11 ay önce

kuramların, doğrulukları tekabüliyete bağlı olan kavramlardan meydana gelen a posteriori bir sistem olduğunu iddia etmiştir. Şu halde, önermeleri mantıksal bakımdan...

Moritz Schlick, Viyana
A (anlam ayrımı)
4 yıl önce

A priori - "önceki" anlamındaki Latince felsefi kavram. A posteriori - "Sonradan gelen" anlamındaki Latince felsefi kavram. Listeler Bitki listesi A Latince...

Tatianus
4 yıl önce

teolojisinde, insan aklının Tanrı'nın varoluşunu yaratıklardan hareket ederek, a posteriori bir biçimde kanıtlayabileceğini kabul etmiş ve felsefeyle filozoflara...

Tatianus, Hıristiyan, Kişi, Taslak
Enigma (müzikal proje)
4 yıl önce

MCMXC a.D. (1990) The Cross of Changes (1993) Le Roi est mort, vive le Roi! (1996) The Screen Behind the Mirror (2000) Voyageur (2003) A Posteriori (2006)...

Enigma (müzikal proje), Elektronik, Elektronik müzik, Michael Cretu, Mistisizm, Müzik, Müzikal, Taslak, Etniksellik, New age
Latince deyişler listesi (A-E)
11 ay önce

patriæ nostra lex Vatan sevgisi kuralımızdır/yasamızdır A posteriori Deneysel verilerden yola çıkarak A priori Deneyden önce Aquila non capit muscas Kartallar...

Latince deyişler listesi (A-E), Latince deyişler listesi (A-E), A posteriori, A priori, Ad fontes, Ad nauseam, Anno domini, Descartes, Ecce homo, Et cetera, Et tu, brute?
Anayasa
11 ay önce

denetimi, denetimin yapıldığı zamana göre iki şekilde yapılır. A priori denetim A posteriori denetim Önceden, önleyici denetimdir. Yürürlüğe girmemiş normlar...

Anayasa, 1789, 1791, 1960, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, ABD, Anayasa Mahkemesi, Aristo, Avrupa, Fransız Devrimi