A Priori

Kısaca: A Priori (Önsel) 1- Deneyden ve tecrübeden bağımsız olarak, başından ve peşinen doğru olan, doğru kabul edilen (önerme yahut bilgi). 2- Tecrübeden bağımsız olarak ve ondan önce bilinen, mevcut olan (bilgi). ...devamı ☟

İngilizce

Ön ad

a priori (karşılaştırma more a priori, üstünlük most a priori)

1. anlamı: öncül, önceden kabul edilen, deney ya da tecrübeye dayanmayan

A Priori (Önsel)

1- Deneyden ve tecrübeden bağımsız olarak, başından ve peşinen doğru olan, doğru kabul edilen (önerme yahut bilgi).

2- Tecrübeden bağımsız olarak ve ondan önce bilinen, mevcut olan (bilgi).

A priori, kelime anlamı olarak önceki demektir. Ancak genel kullanım alanı olan felsefede, deneyden önce olan anlamında kalıplaşmıştır. Deneyden sonra olan anlamındaki A posteriorinin karşıtıdır.

A priori, genelde deneyle kanıtlanamayacak olgular için kullanılır. Bunun en temel örnekleri dinsel konular, ölüm ve hayatın başlangıcıdır. Bilimsel açıdan hiçbir önsel bilgi yoktur, zira bilimsel metod, bu tip bilgileri reddeder.

Antik Yunan felsefesinde, hiçbir deneye dayanmayan bilgiyi tanımlamak için kullanılan a priori kavramı, Skolastiklerce geliştirilmiş, Alman düşünür Immanuel Kant’ın sisteminde önem kazanmıştır. A priori ve a posteriori terimlerini ortaya atan XIV. Yüzyıl skolastiklerinden Albert le Grande de Saxe’tır.

Antikçağda Aristoteles tümelden tikele yapılan uslamlamayı önsel kanıt ve buna karşı tikelden tümele yapılan uslamlamayı sonsal kanıt a posteriori saymıştır. Çünkü birincisinde ussal bir ilkeden, ikincisindeyse duyumlarla algılanan ve bundan ötürü de deneysel olan bilgilerden yola çıkılıyordu. Birincisi önsel bilgiden yola çıkan bir tümdengelim uslamlama, ikincisi sonsal bilgiden yola çıkan bir tümevaran uslamlamaydı.

Özellikle Hristiyan metafiziği, tanrının varlığını kanıtlamak için deneyden yaralanmak imkansız bulunduğundan, zorunlu olarak ussal ve bundan ötürü de önsel olan a prioriden yararlanmıştır.

A priori

İngilizce A priori kelimelerinin Almanca karşılığı.
von vornerein, von Anfang an, vorher festgelegt, vorher bereits gewußt

A priori

İngilizce A priori kelimelerinin Portekizce karşılığı.
a priori

A priori

İngilizce A priori kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
a priori (voorrang,voorafgaand,vanaf het begin)

A priori

adj. a priori, from cause to effect, deductive
adj. a priori, deductive

A priori

Flemenkçe A priori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(algemeen) a priori

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin Almanca karşılığı.
adj. apriorisch
adv. a priori

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin Portekizce karşılığı.
(général) a priori

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
(général) a priori

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin Türkçe karşılığı.
önsel

A priori

Almanca A priori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
adv. a priori

A priori

İtalyanca A priori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(generale) a priori

A priori

Portekizce A priori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(geral) a priori

A priori

İspanyolca A priori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
(general) a priori

A priori

İspanyolca A priori kelimelerinin Almanca karşılığı.
adv. vornherein: von vornherein

A priori

İngilizce A priori kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
a priori, con prioridad (del principio, de antes, fijado de antes), de la causa al efecto, formado o concevido de antemano

A priori

İngilizce A priori kelimelerinin Fransızca karşılığı.
à priori (qui est fixé d'avance, que l'on sait)

A priori

İngilizce A priori kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
a priori, deduttivo

A priori

önsel, olası, muhtemel

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a priori, from cause to effect, deductive

A priori

Almanca A priori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a priori, from cause to effect, deductive

A priori

İtalyanca A priori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a priori, deductive

A priori

Portekizce A priori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a priori
adv. a priori

A priori

İspanyolca A priori kelimelerinin İngilizce karşılığı.
adj. a priori
adv. a priori

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
(général) a priori; apriori

A priori

Fransızca A priori kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
(général) a priori

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Saf Aklın Eleştirisi
1 yıl önce

önermeler a priori'dir. Kant'a göre çözülmesi gereken problem, sentetik bir önermenin nasıl a priori olabileceğidir. Sentetik yargıların çoğu a posteriori...

Saf Aklın Eleştirisi, Saf Aklın Eleştirisi
A posteriori
1 yıl önce

dışında genellikle, deneyden türetilen tüm bilgilerin "a posteriori" olduğu kabul edilir. A priori Bilgi felsefesi Usçuluk Immanuel Kant Saul Kripke Noam...

A posteriori, A priori, Felsefe, Immanuel Kant, Taslak
Akılcılık
1 yıl önce

değişmez ussal ve mantıksal ilkelere sahip olduğunun varsayımı ile, çeşitli "a priori" ve apaçık gerçeklerin varolduğunu onaylar. Son zamanlarda, çeşitli dilbilimcilerin...

A (anlam ayrımı)
4 yıl önce

A priori - "önceki" anlamındaki Latince felsefi kavram. A posteriori - "Sonradan gelen" anlamındaki Latince felsefi kavram. Listeler Bitki listesi A Latince...

Materyalizm
1 yıl önce

üzere bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren, a priori olan hiçbir metafiziksel kavramı kabul etmeyen felsefe kuramıdır. Bir diğer...

Maddecilik, Antik Yunanistan, Demokritos, Diyalektik Materyalizm, Felsefe, Felsefe Portalı, Filozof, Leukippos, Popüler kültür, Taslak, Ruhani
Kategori
1 yıl önce

farklı içerikte bir kategori tanımı vardır. Kant, tecrübelerimizin önsel (a priori) koşulu olan mutlak zihinsel kavramları adlandırmak üzere kategori kavramını...

Kategori, A priori, Aristotales, Bağıntı, Felsefe tarihi, Kant, Töz, Yer, Zaman, Etki, Sahiplik
Hukuk felsefesi
1 yıl önce

hukukun Tanrısal yahut akıl kökenli olduğunu ve insan düşüncesinden bağımsız a priori değerlere dayandığını ileri sürmektedir. İnsan, hukuku icad eden değil...

Hukuk felsefesi, A priori, Adalet, Ahlİ¢k, Akım, Avukat, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Etik, Felsefe, Hakim (hukuk)
Ernst Cassirer
4 yıl önce

filozofu. Kant felsefesinden hareket eden ve Kant'ın insan zihnindeki a priori kavramların doğal dünyaya şekil verme yollarıyla ilgili temel ilkelerini...

Ernst Cassirer, 1874, 1945, Kant