Ab Komisyonu

Kısaca: Avrupa Komisyonu (İng: European Commission) ya da tam adıyla Avrupa Toplulukları Komisyonu (İng: Commission of the European Communities), yaklaşık 16.000 personelle desteklenip 25 komisyon üyesinden oluşan Avrupa Birliği politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü başka bir deyişle Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır. ...devamı ☟

AB Komisyonu
AB Komisyonu

Avrupa Komisyonu (İng: European Commission) ya da tam adıyla Avrupa Toplulukları Komisyonu (İng: Commission of the European Communities), yaklaşık 16.000 personelle desteklenip 25 komisyon üyesinden oluşan Avrupa Birliği politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü başka bir deyişle Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır. Mevzuat önerileri hazırayıp, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'ne sunar. Bu organlarca hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür.

Komisyon topluluk antlaşmalarının koruyucusudur. ve Avrupa Adalet Divanı ile birliklte Avrupa birlik hukukukunun doğru uygulanmasını sağlar. Uluslararası platformlarda ve uluslararası antlaşmaların müzakerelerinde bilhassa ticaret ve işbirliği alanında Avrupa Birliği'ni temsil eder. Komisyon üyelerinin her biri farklı bir politika alanından sorumlu bir genel müdürlüğe başkanlık eder. Bu üyeler kendi ulusal hükümetlerinin isteklerinden bağımsız hareket etmek zorundadırlar.

Komisyonun başkanlığına, 2004 yılı Kasım ayında Avrupa Parlamento'sunda yapılan güvenoylaması sonrasında 5 yıllığına Jose Manuel Barroso getirilmiştir. Başkan ve Komisyon üyeleri üye ülke hükümetleri tarafından uzlaşma yoluyla atanır ve ancak Avrupa Parlamentosu tarafından görevinden alınabilir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Avrupa Komisyonu
3 yıl önce

Avrupa Komisyonu (İngilizce: European Commission) ya da tam adıyla Avrupa Toplulukları Komisyonu (İng: Commission of the European Communities), yaklaşık...

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Jose Manuel Barroso, İng, Avrupa Adalet Divanı
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
3 yıl önce

Konseyi. AB ülkelerinden birer bakanın katılmasıyla toplanır ve yasama, yönetme ve dış politika belirleme işlerini yapar. AB Komisyonu ve Konsey AB'nin yürütme...

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, AB, AB Komisyonu
Algan Hacaloğlu
6 yıl önce

Yurt Dışı İşler Genel Koordinatörlüğü, SHP Kurucu Üyeliği, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB KPK Üyeliği, XIX, XX, XXII ve XXIII. Dönem İstanbul milletvekilliği...

Algan Hacaloğlu, 1940, 1993, 1995, 25 Haziran, 5 Ekim, Abdülbaki Ataç, Abdülkadir Ateş, Ahmet Esat Kıratlıoğlu, Ahmet Şanal, Ali Şevki Erek
Arzu Erdem
3 yıl önce

Dili Eğitimi Bölümünden mezun oldu (1991). 26. Dönemde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye- AB KPK ve Avusturya, Ruanda, Tanzanya, Namibya, Bulgaristan, Burkina...

Avrupa Birliği'Nin Gelecekteki Genişlemesi
6 yıl önce

Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edildi. 8 Eylül'de, AB Komisyonu yakınsama kriterleri ve AB hukukunun benimsenmesinin yerine getirilmesi hakkında İzlanda'ya...

Avrupa Birliği Antlaşmaları
6 yıl önce

Antlaşmaları AB'nin anayasal temellerini belirleyen Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler arasındaki bir dizi uluslararası anlaşmadır. Çeşitli AB kurumlarını...

Avrupa Birliği'nin genişlemesi
3 yıl önce

ilişkin kararı şöyleydi: AB’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren genişlemeye hazırlanma siyâseti kapsamında Avrupa Komisyonu bir rapor yayınladı. “Gündem...

Avrupa Birliği`nin genişlemesi, 1952, 1957, 1969, 1972, 1976, 1981, 1985, 1989, 1990, 1992
Lizbon Antlaşması
3 yıl önce

başkanlık edecek ve AB Komisyonu başkan yardımcılığı görevini de üstlenecektir ve eşgüdüm sağlayacaktır. İngiltere'nin ısrarı üzerine "AB Dışişleri Bakanı"...