Abaş Hatun, Son Salgurlu hükümdarı (öl. Salgur 1287). Salgurlu atabeyi Sâd'ın kızı olan Abaş Hatun (ya da Abuş Hatun), babasından sonra tahta çıkan küçük kardeşi Muhammet ölünce, Hulagu Han'ın işe el koymasıyla tahta çıktı (1263).

Abaş Hatun

} Abaş Hatun, Son Salgurlu hükümdarı (öl. Salgur 1287). Salgurlu atabeyi Sad'ın kızı olan Abaş Hatun (ya da Abuş Hatun), babasından sonra tahta çıkan küçük kardeşi Muhammet ölünce, Hulagu Han'ın işe el koymasıyla tahta çıktı (1263). Hulagu'nun kardeşi Mengli Timur ile evlendi. }

İlgili konuları ara

Yanıtlar